შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

ამწემ 1ტ ტვირთი 50მ სიმაღლეზე 25წმ-ში აიტანა. ამ დროს რა სიმძლავრე განავითარა მან?
4კგ მასის სხეულის სიჩქარე თავისუფალი ვარდნის გზის რაღაც მონაკვეთზე გაიზარდა 2 დან 8 მ/წმ-მდე, სიმძიმის ძალის მუშაობა გზის ამ უბანზე იქნება:...?   პ.ს მე 400 მივიღე, პასუხი 120 იყო, იქნებ გამარკვიოთ რომელია სწორი?  
გამარჯობათ ესეიგი მშვილდოსანმა ვერტიკალურად ზევით 30მ/წმ სიჩქარით აისროლა ისარი, განსაზღვრეთ ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე ეს მარტივად გავიგე 45 მეტრი რო იყო , მეორე კითხვა ესეთია განსაზღვრეთ ასროლის მომენტიდან რა დროის შემდეგ დავარდება ისარი დედამიწაზე ? აქ კვადრატული ფუნქციით უნდა ამოხისნას t სთვის ? 
http://imgur.com/a/Mq4jx ძალიან გთხოვთ იქნებ ეს ამოცანა ამოხსნათ
გამარჯობათ..ზიაჭურჭელის  ორი ერთნაირი მუხლიდან  ერთი ვერტიკალიდან გადახრილია  60º  კუთხით. მეორე კი ვერტიკალურ მდგომარეობაშია.ამ დროს მათში ჩასხმული სითხის  წონით გამოწვეული წნევა ჭურჭლების  ფსკერზე   P-ს ტოლია.რისი ტოლი  გახდება  წნევა  ფსკერზე, თუ  მეორე  მუხლსაც  ვერტიკალიდან    60º-ით  გადავხრით? 
ზამბარის X -ით გასაჭიმად შესრულდა A მუსაობა ამის შემდეგ ზამბარის დამატებითი გაჭიმვისათვის შესრულდა 8A მუშაობა რისი ტოლი გახდა ზამბარის გაჭიმვა?(წინასწარ დიდი მადლობა)
გამარჯობათ ერთი ასეთი კითხვა მაქვს და გამიხარდება თუ დამეხმარებით ესეიგი : ორი ერთნაირი მასის პლასტელინის ბურთულა, რომლებიც ურთიერთმართობულად მოძრაობდნენ, შეეჯახნენ ერღმანეთს,რის შემდეგაც შეწებებული ბურთულები ერთად აგრძელებენ მოძრაობას რისი ტოლია მათი სიჩქარის მოდული შეჯახების შემდეგ ? თუ შეჯახებამდე თითოეული მადგანი v  სიჩქარით მოძრაობდა?  მოკლედ მე იმპულსის მუდმივობის კანონით და დაგეგმილებებით დავიწყე ამოხსნა მარა არ გამოვიდა აშკარად პირობას ვერ გავუგე მადლობა წინასწარ
გამარჯობა მაინტერესებს ეს ამოცანა როგორ უნდა ამოვხსნათ? 1კგ. მასის ბურთი 2მ/წმ საწყისი სიჩქარით მიგორავს ზედაპირზე, სადაც ხვდება 4მ. რადიუსის წრიული ფორმის ჩაღრმავება. იპოვეთ ზედაპირზე დაწოლის ძალა უკიდურეს ქვედა წერტილში. ხახუნი უგულებელყავით. ჩათვალეთ, რომ ბურთი არ მოწყდება ზედაპირს.
გადაბმული სხეულების მოძრაობაზე ვერ ვიპოვე საჭირო მასალა ამ ამოცანის ამოსახსნელად და თუ შეიძლება რომ დამეხმაროთ მის ამოხსნაში. http://i.imgur.com/GESOzAU.png
რა წნევას წარმოქმნის რძე სარძევის ფსკერზე,თუ რძის სიმაღლე ჭურჭელში 30 სმ?რძის  სიმკვრივეა 1030კილოგრამ/კუბური მეტრი(კგ/მ3)
გამარჯობა. 1მ სიგრძის ძაფზე დაკიდული 200გ მასის ბურთულა გადახარეს ისე , რომ ძაფმა დაიკავა ჰორიზონტალური მდგომარეობა და გაუშვეს ხელი, გამოთვალე ბურთულას სრულლი მექანიკური ენერგია დროის იმ მომენტში როდესაც ძაფი ვერტიკალურ მიმართულებასთან 60o-იან კუთხეს შეადგენს
gamarjobat . gtxovt es amocana tu shegidzliat amoxsenit madloba winaswar <3   რისი ტოლია 100 ხვიისგან შემდგარი სპირალის რადიუსი , თუ 50 მტლ მაგნიტურ ველში  მისი გამჭოლი მაგნიტური ნაკადის მაქსიმალური მნი\სვნელობა 1.57 მვბ-ია 
რისი ტოლია თავისუფალი ვარდნის აჩქარება დედამიწის ზედაპირიდან H = 2D სიმაღლეზე? (D – დედამიწის დიამეტრია ასეთი ამოცანის ამოხსნა რა პრინციპით ხდება ვერანაირად ვერ დავაკავშირე თავიდან ვიფიქრე მსოფლიო g=GM/r2   მეცადა მარა ვერ დავაკავშირე 
x ღერძზე მოძრავი ნივთიერი წერტილის კოორდინატის დროზე დამოკიდებულება გამოისახება x=8-3t+t2 ფორმულით. როგორი სახე აქვს სიჩქარის გეგმილის დროზე დამოკიდებულებას?  ეს რომ ამიხსნათ შეგიძლიათ როგორ იხსნება ვცდილობ გავერკვე და ვერ ვიგებ პასუხი დაწვრილებით, რომ დამიწეროთ და მივხვდები თვითონ მსგავსებ დიდი მადლობა წინასწარ 
გამარჯობათ მაინტერესებს 2 ამოცანა   1) ''თუ საგნიდან ბრტყელ სარკემდე მანძილი 1მ–ია, მაშინ გამოსახულებიდან საგნამდე მანძილი რა იქნება? ფორმულა მინდა და როგორ ამოვხსნა.                                      2) როცა სინათლე ჰაერიდან წყალში გადადის და დაცემის კუთხე 30 გრადუსია, მაშინ გარდატეხის კუთხე რა იქნება აქაც ფორმულა მინდა და როგორ ამოიხსნება. დიდი მადლობა წინასწარ
10მტლ ინდუქციისერთგვაროვან მაგნიტურ ველშიინდუქციის წირების მართობულად შეიჭრა4.8.10*-15ჯ კინეტიკური ენერგიის ელექტრონი.გამოთვალეთ ელექტრონის მოძრაობის ტრაექტორიის სიმრუდის რადიუსი . ბატონო ოლეგ არ მინდოდა თქვენი შეწუხება მაგრამ როგორც მე ვაკეთებ რაღაცა არ გამომდის იქნებ გზა მიჩვენოთ? მადლობა წინასწარ...        
დახშულ ჭურჭელში იმყოფება აზოტი (N2), რომლის აბსოლუტური ტემპერატურაა T, ხოლო წნევაა p. 2,4T აბსოლუტურ ტემპერატურაზე აზოტის მოლეკულების a ნაწილი დისოცირდა ატომებად და წნევა ჭურჭელში გახდა 4p. განსაზღვრეთ a. 
უძრავი სხეულები ერთდროულად ამოძრავდა ურთიერთმართობულ წრფივ ტრაექტორიებზე 0,3 მ/წმ2 და 0,4 მ/წმ2 აჩქარებებით. რისი ტოლი იქნება მათი ფარდობითი სიჩქარე მოძრაობის დაწყებიდან 20 წმ-ის შემდეგ?  ეს ამოცანა როგორ იხსენბა იქნებ დამეხმაროთ და ამიხსნათ
ramdenii wamia 1 saatshi
უნდა ამოვხსნათ მოცემულია სისტემა xy+4/xy=4  და 2x-y=4. წინასწარ დიდი მადლობა.