შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

გამარჯობათ ბატონო ოლეგ როგორ ბრძანდებით ? ესეიგი თქვენი დახმარება მესაჭიროება ამ ამოცანაში :  F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზიდან 3F მანძილით დაშორებული მნათი წერტილი v სიჩქარით მოძრაობს მთავარი ოპტიკური ღერძის მართობულად. განსაზღვრეთ მისი გამოსახულების სიჩქარე?
რამდენი ვატია 3 ვოლტი
    pv5/3=const..იდიალური ერთატომიანი აირისთვის ეს საიდან მტკიცდება ვერ მივხვდი...   და კიდევ, ადიაბატის განტოლებაში  ხარისხის მაჩვენებელი საიდან არის მოტანილი? თქვენს კონსპექტში ვნახე..
1,5   სიმკვრივის  და   V   მოცულობის  ერთგვაროვანი სხეული    დევს    h   სიღრმის  აუზის ფსკერზე.   მისი სიმძიმის ცენტრი    ფსკერიდან     h/5 სიმაღლეზე იმყოფება.    რა მინიმალური მუშაობა უნდა შევასრულოთ, რომ სხეული   მთლიანად ამოვწიოთ წყლიდან თოკით?.     წყლის სიმკვრივეა   .     თოკის მასა უგულებელყავით.
ჰაერის ბუშტუკები ამოდიან ტბის ფსკერიდან  ზედაპირზე. იპოვეთ ბუშტუკებზე მოქმედი ამომგდები ძალების შეფარდება 10 მ და 2 მ სიღრმეებზე    F10 / F2  (ატმოსფერული წნევა ჩათვალეთ 10 მ წყლის სვეტის წნევის ტოლად, წყლის ტემპერატურა კი მუდმივად).
გამარჯობათ..     m  მასის  ძელაკი ბიძგის შედეგად იწყებს სრიალს  ჰორიზონტალურ  ზედაპირზე v  საწყისი სიჩქარით და გაჩერებამდე  გადის s  მანძილს. რა მანძილს გაივლის 8m მასის  იგივე მასალის ძელაკი, თუ მას   მივანიჭებთ v/2 საწყის სიჩქარეს.  აქ სხვა პასუხს ვიღებ და ვეგარ გამიგია რატომაა 0,25s.
დიდი მადლობა ბატონო ოლეგ რომ კითხვებზე მპასუხობთ) ფაბრიკის თანამშრომელთა 3/4 ნაწილი ქალია. თანამშრომელ მამაკაცთაგან 4/7 ნაწილი ქართველია, ხოლო 24 – უცხოელია. სულ რამდენი თანამშრომელია ფაბრიკაში? 
ოთახში 3 გოგოა. მათი საშუალო სიმაღლე 1,4 მეტრია. ოთახში შემოვიდა კიდევ ერთი გოგონა, რომლის სიმაღლეა 1,8 მეტრი. რის ტოლი იქნება ოთახში მყოფი გოგონების საშუალო სიმაღლე?
http://imgur.com/a/FOyMn   V მოცულობის სხეული ცურავს ორი სითხის საზღვარზე ისე როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე რა ფორმულით გამოიხატება სხეულის სიმკვრივე
გამარჯობათ ჭურჭელში ასხია ρ სიმკვრივის და h სიმაღლის სითხე, მოძრაობს ვერტიკალურად ქვევით  g/4 აჩქარებით. განსაზღვრეთ სითხის წნევა ჭურჭლის ფსკერზე. ატმოსფერული წნევა უგულვებეყავით. ჩემი აზრით p=ρgh. როგორც მგონი ცნობლია სხეული ამ რაგაც ჭურჭლის შიგნით იმოძრავებს ასეთი აჩქარებიტ (g-a) ანუ (g-g/4) და ეხლა ეს რო ჩავსვათ ზევით, p=ρ(g-g/4)h = 3/4ρgh სწორია თუ არა ?
http://imgur.com/a/iZJ92  ნახატზე გამოსახული სისტემა წონასწორობაშია. რა მასის საწონი უნდა დავამატოთ  m მასის საწონს, რომ სისტემის წონასწორობა აღდგეს ჭურჭლიდან სითხის გადაღვრის შემდეგ ?
გამარჯობათ პირველ რიგში :D მოკლედ, სიბრტყეზე მოთავსებულია ძელაკი. სიბრტყის ჰორიზონტისადმი დახრის კუთხეს თანდათან ზრდიან. ძელაკმა დაიწყო ჩამსრიალება, როდესაც სიბრტყემ ჰორიზონტთან შეადგინა a კუთხე , განსაზღვრეთ ხახუნის კოეფიციენტი ძელაკს და სიბრტყეს შორის ამოცანა ასეა დასმული ეხლა ჩემი გამოთვლები ასეთია : mgsina - F(ხახუნი)=0 (1) .  თავისმხრივ F(ხახუნი) = mgcosa.(2)  ვინაიდან და რადგანაც F(ხახუნი)=MN=Mmgcosa (3)     (3)-(1) =  mgsina - Mmgcosa=0  M=mgsina/mgcosa mg ე........
ზამბარაზე ჩამოკიდებული სხული მთლიანად ჩაუშვეს p სიმკვრივის სითხეში, ამ დროს ზამბარის გაჭიმვა შემცირდა n-ჯერ, რას უდრის სხეულის სიმკვრივე?
ამწემ 1ტ ტვირთი 50მ სიმაღლეზე 25წმ-ში აიტანა. ამ დროს რა სიმძლავრე განავითარა მან? ------------------------------------ მაინტერესებს სწორად თუ ამოვხსენი
ამწემ 1ტ ტვირთი 50მ სიმაღლეზე 25წმ-ში აიტანა. ამ დროს რა სიმძლავრე განავითარა მან?
4კგ მასის სხეულის სიჩქარე თავისუფალი ვარდნის გზის რაღაც მონაკვეთზე გაიზარდა 2 დან 8 მ/წმ-მდე, სიმძიმის ძალის მუშაობა გზის ამ უბანზე იქნება:...?   პ.ს მე 400 მივიღე, პასუხი 120 იყო, იქნებ გამარკვიოთ რომელია სწორი?  
გამარჯობათ ესეიგი მშვილდოსანმა ვერტიკალურად ზევით 30მ/წმ სიჩქარით აისროლა ისარი, განსაზღვრეთ ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე ეს მარტივად გავიგე 45 მეტრი რო იყო , მეორე კითხვა ესეთია განსაზღვრეთ ასროლის მომენტიდან რა დროის შემდეგ დავარდება ისარი დედამიწაზე ? აქ კვადრატული ფუნქციით უნდა ამოხისნას t სთვის ? 
http://imgur.com/a/Mq4jx ძალიან გთხოვთ იქნებ ეს ამოცანა ამოხსნათ
გამარჯობათ..ზიაჭურჭელის  ორი ერთნაირი მუხლიდან  ერთი ვერტიკალიდან გადახრილია  60º  კუთხით. მეორე კი ვერტიკალურ მდგომარეობაშია.ამ დროს მათში ჩასხმული სითხის  წონით გამოწვეული წნევა ჭურჭლების  ფსკერზე   P-ს ტოლია.რისი ტოლი  გახდება  წნევა  ფსკერზე, თუ  მეორე  მუხლსაც  ვერტიკალიდან    60º-ით  გადავხრით? 
ზამბარის X -ით გასაჭიმად შესრულდა A მუსაობა ამის შემდეგ ზამბარის დამატებითი გაჭიმვისათვის შესრულდა 8A მუშაობა რისი ტოლი გახდა ზამბარის გაჭიმვა?(წინასწარ დიდი მადლობა)