შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

რა კარგი საიტია ეხლა აღმოვაჩინე:)) აქ ყველა კითხვას პასუხობთ და ამოცანებს? მათემატიკოსებიც ხართ? :დ <3
ბატონო ოლეგ მინდა კიდევ ერთხელ შეგაწუხოთ...რაღაცას ვუშვებ შეცდომას და არ გამომდის იქნებ მირჩიოთ...0,5კგ მასის სპოლენძის ჭურჭელში  ჩაასხეს ცელსიუსის სკალის 10 გრადუსის1ლ წყალი.შემდეგ მასშიმოათავსეს200 გრამიანი   გახურებულიალუმინის ბურთულა და გაზომეს წყლის ტემპერატურა, იგი აღმოჩნდა ცელსიუსის სკალის 30 გრადუსი. მაშინ  გახურებული ალუმინის საწყისი ტემოერატურა რისი ტოლია?  
H=20მ სიმაღლიდან ჰორიზონტისადმი რა კუთხით უნდა გავისროლოთ სხეული v0=14მ/წმ სიჩქარით, რომ ის რაც შეიძლება შორს დაეცეს?
დიდი მადლობა წინასწარ დედამიწის მაგნიტურ ველში როგორ უნდა ვამოძრაოთ მავთულის შკრული მართკუთხედი რომ მასში დენი აღიძრას?
 განსაზღვრეთ ძალა რომლითაც 6.8 ტესლა ინდუქციის მაგნიტური ველი მოქმედებს მის მართობულად მოთავსებულ 0.4 მმ2 განივკვეთშ სპილენძის მავთულზე მავთულის კუთრი წინაღობა 1.9 x 10 -8 ომი/მ დ ამასზე მოდებული ძაბვა 5 ვოლტია
გამარჯობა,დიდად მადლობელი დაგრჩებით თუ დამეხმარებით. ჩემი ამოცანა ასეთია:იპოვეთ სამ მუხტს შორის თითოეულ მუხტზე მოქმედი კულონის ძალა თუ მუხტები არის 1კ. მათ შორის მანძილი კი 1მ.
ამოცანა მოძრაობის ფარდობითობაზე.... გრაფიკები....       ე. ბასიაშვილის კრებულიდან   1.132
4კგ მასის ერთგვაროვანი ბერკეტის საყრდენი მისი სიგრძის 1/4-ზეა მოთავსებული. მის მოკლე ბოლოზე დაკიდებული 10კგ მასის ტვირთი. იპოვეთ თუ რა მასის ტვირთი უნდა ჩამოვკიდოთ ბერკეტის გრძელ ბოლოზე რომ ის წონასწორობაში იყოს.
უცვლელი  მასის აირის წნევის  2-ჯერ გაზრდისას   და ტემპერატურის 300k -ით   მომატებისას აირის სიმკვრივე 2-ჯერ შემცირდა.  განსაზღვრეთ აირის თავდაპირველი ტემპერატურა...მადლობა წინასწარ...
გამარჯობა ბატონო ოლეგ...უნდა შეგაწუხოთ, წყალბადში მიმდინარე იზოთრმული პროცესის დროს p წნევა ტოლია30*10 მეოთხე ხარისხიდა მოცულობა0.2მეტრი კუბში.განსაზღვრე წყალბადისტემპერატურა თუმასა 4*10 ის მინუს 2ხარისხიამასა მუდმივი სიდიდეადა წყალბადის მოლური მასა 2გ/მოლი-ის ტოლია...წინასწარ დიდი მადლობა
გამარჯობათ,.როგორ ბრძანდებით?.  ამოცანა შემდეგია: ქანქარიანი  საათი სწორად  მუშაობს, როცა ქანქარის სიგრძე  55,8 სმ, რამდენით ჩამორჩება საათი დღე-ღამეში,თუ ქანქარას 0,5სმ-ით დავაგრძელებთ,.ქანქარა ჩათვალეთ მათემატიკურად.
კი მართალი ბრძანდებით, პირველი მეორესთან ქმნის 90 გრადუსიან კუთხეს  და  პირველი კი ჰორიზონტალურადაა განთავსებული, უბრალოდ ნახაზზს ვერ ვხაზავ...მადლობა  
მაგიდაზე დევს m და 3m მასის ორი სხეული. ხახუნის კოეფიციენტი m მასის სხეულსა და მაგიდას შორის არის µ, ხოლო 3m მასის სხეულსა და მაგიდას შორის კი 2µ. მაგიდა აამოძრავეს ჰორიზონტალური მიმართულებით ისეთი აჩქარებით, რომ ორივე სხეული გასრიალდა. ამ დროს პირველი სხეული ამოძრავდა a აჩქარებით. რა აჩქარებით ამოძრავდა მეორე სხეული? (2a) 
გამარჯობა, მინდა კიდევ ერთხელ შეგაწუხოთ, წინასწარ დიდი მადლობა...გაიხარეთ, თქვენ ძალიან კარგ საქმეს ემსახურებით  <3   ასეთი კითხვა მაქვს...სამი ბრტყელი სარკე60 გრადუსიანი კუთხით ეცემა პირველ სარკეს და სამივე სარკიდან თანმიმდევრობით არეკვლის შემდეგმართობულად ეცემა კვლავ პირველ სარკეს. განსაზღვრეთ კუთხე რომელსაც მესამე სარკე ადგენს ჰორიზონტთან...
5მ/წმ სიჩქარით მოძრავმა ავტომობილმა დაიწყო დამუხრუჭება  2მ/წმ2 აჩქარებით  და 986 მ გაიარა     ა)29წმ–ში                ბ)10წმ–ში                   გ)47წმ–ში                   დ)73 წმ–ში ამოხსნა რომ დამი........
ერთი კამერტონი მოთავსებულია  დამკვირვებლის ყურთან, მეორე ასეთივე კამერტონი მოთავსებულია პირველიდან 47,5სმ-ზე, ამასთან დამკვირვებელს ხმა არ ესმის.იპოვეთ კამერტონის რხევების  სიხშირე.
ზამბარაზე ჩამოკიდებული ტვირთის  რხევის ამპლიტუდაა 10მმ, სიხშირე- 10ჰც,,რა მანძილს გაივლის ტვირთი ნახევარ წუში?
ოზონი(O3)  ჟანგბადზე(O2) მძიმეა,რატომ ხდება რომ ოზონი გამუდმებით ატმოსფეროს მაღალ ფენებშია (10-50 კმ) ხოლო ჟანგბადი მასზე დაბლა ?
გამარჯობა, თუ შეიძლება ამ ამოცანის ამოხსნაში დამეხმარეთ. ერთმანეთისკენ გარკვეულ მანძილზე დაშორებულმა ორმა სხეულმა ერთმანეთის შესახვედრად ერთდროულად დაიწყო მოძრაობა. ერთმა 2.4 მ/წმ2, ხოლო მეორემ 4,8 მ/წმ2 აჩქარებით. განსაზღვრეთ მათი შეხვედრის მომენტისთვის პირველი სხეულის გადაადგილების შეფარდება მეორე სხეულის გადაადგილების მოდულთან. წინასწარ მადლობა :))  
განსაზღვრეთკუთხე ორ ბრტყელ სარკეს შორის,თუ პირველი სარკისზედაპირისადმი30 გრადუსიანი კუთხითდაცემული სხივიორჯერადი არეკვლის შემდეგპარალელურად ბრუნდება უკან... წინასწარ დიდი მადლობა ძლიან მომწონს თქვენი გვერდი დიდი მადლობა ასეთი კეთილი საქმისათვის...გაიხარეთ