შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

გამარჯობათ ბატონო ოლეგ, 30 გრადუსიანი კუთხით დახრილ სიბრტყეზე თანაბრად ააქვთ 0,4 კგ მასის ძელაკი მასზე გამობმული თოკით, განსაზღვრეთ თოკის დაჭიმულობის ძალა, თუ სიბრტყესთან ხახუნის კოეფიციენტი 0,6 ია ხოლო აი მეორე შემთხვევაში თანაბრად ჩამოაქვთ 0,4 კგ მასის ძელაკი მასზე გამობმული თოკით რომელიც სიბრტყის პარალელურია და თოკის დაჭიმულობა გვაინტერესებს  გთხოვთ ორივე შემთხვევა განიხილეთ ძალიან მჭირდება 
განსაზღვრეთ მუშაობა, რომელსაც ასრულებს 2კნ/მ  სიხისტის ზამბარაში აღძრული დრეკადობის ძალა ზამბარის 5 სმ-ზე გაჭიმვისას.
ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოძრავ 5 კგ. მასის ძელაკზე 20 ნიუტონი სრიალის ხახუნის ძალა მოქმედებს, მაშინ ხახუნის კოეფიციენტის 4 ჯერ შემცირებისას იმავე სხეულისთვის სრიაილის ხახუნის ძალა შემცირდება ?    
მათემატიკური ქანქარა ასრულებს თავისუფალ რხევებს. რამდენი ხანი დასჭირდება  გადახრის მაქსიმალური კეთხის ორჯერ შემცირებას ,თუ წონასწორული მდებარეობიდან  მაქსიმალური გადახრის შესაბამისი კუთხე 30 გრადუსია.
ვაგონის ჭერზე ჩამოკიდებული სპილენძის ბურთულა ასრულებს  რხევებს შვეული მიმართულებით,.როგორ შეიცვლება რხევების პერიოდი, თუ სპილენძის ბურთულას შევცვლით იმავე ზომის ალუმინის ბურთულათი?
გამარჯობათ. გილოცავთ ბზობას..     ზამბარის ბოლოზე  მიმაგრებული ტვირთის  რხევის ამპლიტუდაა  10მმ, სიხშირე- 10 ჰც, . რა მანძილს გაივლის ტვირთი ნახევა წუთში?     
ჰაერის ტემპერატურაა 15ºC, ფარდობითი ტენიანობა კი 72%. გამოთვალეთ ნამის წერტილი(10ºC)
რამდენჯერ მეტია 20ºC-ზე წყლის ნაჯერი ორთქლის მოლეკულების კონცენტრაცია 10ºC-თან შედარებით?(1,8)
ვერცხლისწყლის ნაჯერი ორთქლის სიმკვრივე 20ºC-ზე 0,02გ/მ3-ია. გამოთვალეთ ორთქლის წნევა ამ ტემპერატურაზე(0,24პა)
როდესაც გარე წრედის წინაღობა 1 ომია, ძაბვა დენის წყაროს მომჭერებზე არის 1.5 ვ, 2 ომი გარე წინაღბის შემთხვევაში კი - 2 ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა და შიგა წინაღობა.
გამარჯობა!!! ძაან მჭირდება თქვენი დახმარება.......სპილენძის ბოლოებზე მოდებული ძაბვააU,მავთულის დიამეტრი d, სიგრძე--L,განსაზღვრეთ როგორ შეიცვლება თავისუფალი ელექტრონების მიმართული მოძრაობის მოდული, თუ ორჯერ გავადიდებთ ა)მავთულის სიგრძე ბ) ძაბვას მავთულების ბოლოებზე გ)მავთულის დიამეტრს.    2. ორი ამპერმეტრიდან ერთის წინაღობა ცნობილია. განსაზღვრეთ მეორის წინაღობა. ძაან დიდი მადლობა წინასწარრ <3  
პასუხის პასუხი: წყლიანი ჭურჭლის ვარდნის შემთხვევაში ჩემი აზრით, მოხდება ის, რომ წყალი ქვემოთ კი აღარ აწარმოებს წნევას, არამედ ზემოთ. ანუ სურათი ამოყირავდება. ასევე იქნება მათემატიკური ქანქარის 2g აჩქარებით ვარდნის შემთხვევაში. იგი ფეხებით მაღლა დაიწყებს ქანქარს. ანუ, მას ეგონება, რომ დედამიწა ზევითაა. საერთოდ, თავისუფალი ვარდნისას ცნებები "ზემოთ" და "ქვემოთ" აღარ არსებობს. მაგრამ ერთ რამეს ვერ ვხვდები:წარმოვიდგინოთ, რომ X პლანეტას აქვს 2g აჩქარება. რა იცის ჭურჭელმა, დედამიწაზ........
ცილინდრული ჭურჭელი, რომლის ფუძის რადიუსია R, სავსეა წყლით. რა სიმაღლის უნდა იყოს ჭურჭელი, რომ წყლის წნევის ძალა ფსკერსა და ჭურჭლის კედელზე ერთნაირი იყოს? ატმოსფერულ წნევას მხედველობაში ნუ მიიღებთ.(H=R) .  
ზუსტად იგივე პასუხი მქონდა მეც!(არქიმედეს ძალის შესახებ). უბრალოდ ჩემს მიერ ამ საკითხის წამოყენება გამოწვეულია იმით, რომ ვისაც არ ვეკითხებოდი, ვერავინ მცემდა პასუხს. მერე ვიფიქრე და მივხვდი. ამიტომ მეგონა, რომ სხვებისთვისაც საინტერესო იქნებოდა. კიდევ მაქვს რამოდენიმე კითხვა, რომელზედაც ვისაც არ უნდა ვკითხო, არასწორად მპასუხობენ. მაგალითად, "საით არის მიმართული არქიმედეს ძალა?"-ყველა მპასუხობს რომ ზევით(ყოველთვის), თუმცა არა ყოველთვის! ან:უწონობაში მოქმედებს არქიმედეს ძალა?გამოიცან........
გამარჯობაათ...      ვერტიკალურად მიმართულ მაგნიტურ  ველში მსუბუქ სადენებზე ჩამოკიდებულია L  სიგრძისა და m მასის გამტარი,. მასში I დენის  გატარების შემდეგ სადენები ვერტიკალიდან a კუთხით გადაიხარა.იპოვეთ მაგნიტური ველის ინდუქცია.   აქ იმას ვერ ვიგებ, ჩარჩოს სიმძიმის ცენტრში მოდებული სიმძიმის ძალის მომენტი როგორ გამოითვლება.  
დადებითად დამუხტული მტვრის ნამცეცი მუდმივი სიჩქარით ნელა ეშვება. მაინტერესებს რატომ გაიზრდება ნამცეცის სიჩქარე თუ მის ქვემოთ დაუმუხტავ ფირფიტას მოვათავსებთ? ამ კითხვაზე პასუხი მასწავლებელმა ახსნა, მაგრამ რაღაცები ჩემთვის მაინც ბუნდოვნად დარჩა. ძალიან გთხოვთ იქნებ თქვენ ამიხსნათ რატომ? დიდი მადლობა.
  ერთგვაროვენ  B მაგნიტურ ველში მოთავსებული კოჭა, რომელიც შედგება s  ფართობის მქონე N  ხვიისაგან , მიერთებულია ბლასტიკურ გალვანომეტრთან. წრედის წინაღობაა R  , ველის  ინდუქცია ხვეულების სიბრტყის მართობულია, . რა სიდიდის  მუხტი გაივლის გალვანომეტრში კოჭას ველიდან გამოტანისას?    
ამჯერად მინდა სხვა სახის კითხვა შემოგთავაზოთ, ეს უფრო სოფიზმია, ვიდრე კითხვა.ცნობილია, რომ თუ ერთი მასალის სხეულების მასები ტოლია, მათი ერთნაირ სითხეებში მოთავსებისას (ვიგულისხმოთ რომ იძირება), არქიმედეს ძალები იქნება ერთნაირი, რადგან მოცულობები ტოლია.ეხლა წარმოვიდგინოთ, რომ ერთ ერთი სხწეული გავაბრტყელეთ ისე,რომ მისი სისქე გახდა ძალიან მცირე. ჩავდოთ იმავე სითხეში(ისე რომ მთლიანად ფსკერზე არ მიეკვრას). არქიმედეს ძალა უნდა იყოს იგივე. მაგრამ ეს ძალა ხომ გამოწვეულია სხეულის ზედა და ქვედა ნაწილებზე ........
    უძრავ ჭოჭონაქზე გადადებულ ძაფზე დაკიდებულია თითო კილოგრამი მასის სხეულები. ერთ ერთზე  დადეს 0,5 კგ მასის ძელაკი.ძელაკი აწვება სხეულს სისტემის მოძრაობისას.  
გამარჯობათ..    იპოვეთ იმ ძალის მოდული, რომლითაც ჰორიზონტალურად უნდა იმოქმედოთ ძელაკზე, რომ იგი თანაბრად მისრიალებდეს ზევით. ძელაკის მასაა 1 კგ, ხახუნის კოეფიციენტია 0,1,  დახრის კუთხე 30 გრადუსი.