შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

     L სიგრძის ერთგვაროვანი ჯაჭვის ნაწილი ჩამოშვებულია მაგიდის ზადაპირიდან და წონასწორობაშია. იპოვეთ ხახუნის კოფიციენტი, თუ მაგიდიდან ჩამოშვებულ ჯაჭვის უდიდესი სიგრძე , რომლის დროსაც ის ჯერ კიდევ არ სრიალებს, ტოლია l-ის.
2 კგ მასის სხეული მოათავსეს 600-ით დახრილ სიბრტყეზე. რა ძალით დააწვება სხეული სიბრტყეს? სიბრტყე სხეულს?   დიდი მადლობა წინასწარ! 
უმასო ღეროზე დამაგრებულ სხეულს თანაბრად აბრუნებენ წერეწირზე ვერტიკალურ სიბრტყეში. როცა სხეული A წერტილშია( ზედა მდგომარეობა), ღერო შეკუმშულია. ღეროს დრეკადობის ძალა ამ წერტილის გავლისას 3-ჯერ განსხვავდება დრეკადობის ძალისგან ქვედა B წერტილის გავლის მომენტში. გამოთვალეთ ამ სხეულის აჩქარება C წერტილის გავლისას. (C წერტილი მდებარეობს  A წერტილიდან 60 გრადუსის დაშორებით.) ამ წერტილში საით არის მიმართული აჩქარება? თუ ამბობენ თანაბრად მოძრაობსო ცენტრისკენ უნდა იყვეს მაგრამ ძალების ტოლქმ........
ეს ორი მარტივი ამოცანა მინდა და აღარ შეგაწუხებთ 1.ზევით სხეულის თანაბარი მოძრაობისას დინამომეტრი 4,25 ნ-ს უჩვენებს, ქვევით მოძრაობისას-3,75 ნ-ს განსაზღვრეთ სხეულის მასა და ღერძთან ჭოჭონაქის ხახუნის ძალა  m=F/g da Fხ=მიუmg ? 2.ძალის რა მოგებას გვაძლევს ჰიდრავლიკური წნეხი თუ მისი დგუშების ფართობებია 2სმ^2 და 400სმ^2, ხოლო პატარა დგუშის მოძრაობაში მომყვანი ბერკეტების მხრების სიგრძეებია 10 და 50 სმ ?
გამარჯობა ბატონო ოლეგ  ჯალამბარის სახელურის რადიუსი 90სმ-ია, ლილვის დიამეტრი 18სმ განსაზღვრეთ ძალის მოდული რომლითაც შეიძლება 70კგ მასის ტვირთის აწევა და სიმაღლე, რომელზეც ავა ტვირთი სახელურის ათჯერ შემობრუნებისას  ლილვის დიამეტრი იქნება 18/2=9 F=mg magram simagle rogor gavigot da ras nishnavs saxeluris atjer shemobrunebisas ?  
  ჭურჭელში მოთავსებული  T  აბსოლუტური ტემპერატურის მქონე ნახშირბადის დიოქსიდის (CO2)  წნევაა P . როდესაც აირი გააცხელეს 3T ტემპერატურამდე, მოლეკულების 30% დისოცირდა შემდეგნაირად:2CO2 ---2CO+O2  .რისი ტოლი გახდა  აირის წნევა?
საგანი მოთავსებულია F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზის მთავარ ოპტიკურ ღერძზე. მისი ერთი ბოლო ლინზიდან დაშორებულია4F/3 მანძილით, ხოლო მეორე 2F   მანძილით.რისი ტოლია გადიდება?  
გამარჯობა ბატონო ოლეგ ! ისევ მე გაწუხებთ ეს ამოცანა ვერ გავაკეთე განსაზღვრეთ წყლის ორთქლადქცევის კუთრი სითბო თუ ელექტროქურაზე 20გც ტემპერატურის წყლის ადუღებას დასჭირდა 16 წუთი, ხოლო ადუღების შემდეგ მისი მეათედი ნაწილის აორთქლებას - 11.5 წუთი  
ორ ბრტყელ სარკეს შორის კუთხე 45 გრადუსია. სარკეებს შორის ერთ-ერთი სარკის მართობულად v  სიჩქარით მოძრაობს მნათი წერტილი.რისი ტოლია სარკეებში პირველი წარმოსახვითი გამოსახულებების ფარდობითი სიჩქარე?
დენის წყაროს აქვს ვოლტმეტრის შესადარი წინაღობა. წყაროს მომჭერებთან ჩართულმა ერთმა ვოლტმეტრმა აჩვენა 10ვ, მის ნაცვლად ჩართულმა მეორე ვოლტმეტრმა კი 15ვ. როდესაც ვოლტმეტრები შეაერთეს მიმდევრობით და ისე ჩართეს წყაროსთან, პირველმა აჩვენა 4ვ, მეორემ კი 12ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა(20ვ). 
მანანას... მოცემულია  დამუხტული გამტარი ბურთულების  q  მუხტის  მის  R  რადიუსთან შესაბამისობის  დიაგრამები....რომელი ბურთულები უნდა შევაერთოთ წვრილი გამტარით, რათა მასში დენმა არ გაიაროს? 
უღრმესი მადლობა ასე ამომწურავად და გასაგებად ახსნისთვის.(თქვენ ალბათ ფიზიკის "ნიჭიერში" გაიმარჯვებდით!) მოსახვევში მოძრაობაზე ეს კითხვა დიდი ხანია მაწუხებდა. ალბათ იგივე პრინციპია დახრილ სიბრტყეზე რომ დევს h სიმაღლის ძელი. ამ დროსაც საყრდენის რეაქციის წერტილი ინაცვლებს htgß/2 -თი. მაგრამ გემი რომ უხვევს იგივე ხდება? სადღაც წავიკითხე, სითხეში უძრაობის ხახუნი არ არისო(მე კი მთლად არ ვეთანხმები) . ისე შეგაწუხეთ ჩემი კითხვებით, შეგიძლიათ არ მიპასუხოთ და რიტორიკულ კითხვად და........
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რაც ადრეც მოგწერეთ. როდესაც ველოსიპედი უხვევს, ველოსიპედისტი ცენტრისკენ იხრება, რომ უზრუნველყოს ცენტრისკენული ხახუნის ძალა. მაგრამ როდესაც ავტობუსი უხვევს, მისი კორპუსი მოხვევის საწინააღმდეგოდ იხრება. რატომ? ინერციის გამო? მაშ, რა უზრუნველყოფს ცენტრისკენულ აჩქარებას?
20მ სიმაღლიდან ვარდნილი 2კგ მასის სხეული თოვლში ეფლობა 50სმ-ზე.განსაზღვრე თოვლის წინააღმდეგობის ძალა.ჰაერის წინააღმდეგობას ნუ გაითვალისწინებ. ამ ამოცანაზე დამეხმარეთ რაა <3 მადლობაააა
ვაგრძელებ ციკლს ბატარეების შესახებ და იგივე ამოცანის გამოყვანის სხვა ხერხს შემოგთავაზებთ, მაგრამ არ ვიცი, მართებულია თუ არა: Eსისტ/rსისტ=E1/r1+E2/r2 , სადაც rსისტ=r1r2/(r1+r2)=0,24,ამგვარად, Eსისტ=1,7 ანუ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ძაბვა ბატარეაზე. პასუხი ემთხვევა მაგრამ ეს ფორმულა საიდან მიიღება არ ვიცი.
ისევ ბატარეა:)) ბატარეა შედგება მიმდევრობით შეერთებული ორი ელემენტისგან, პირველის ემ ძალაა 2ვ, შიგა წინაღობა 1 ომი, მეორის-1ვ და 2 ომი. წრედის გარე წინაღობაა 3 ომი. განსაზღვრეთ ძაბვა ბატარეის მომჭერებზე, ძაბვის ვარდნა თითოეული ელემენტის შიგნით(ჭინკა ძაბვები),ძაბვა თითოეული ელემენტის მომჭერებზე და დანადგარის მქკ.( 1,5ვ, 0,5ვ,1ვ,1,5ვ,0, 50%)
10გრადცელ ტემპერატურის წყალში 100გრადცელ ტემპერატურის სხეულის ჩაშვების შემდეგ დამყარდა 40გრადცელ საერთო ტემპერატურა. როგორ შეიცვლება წყლის ტემპერატურა თუ პირველ სხეულს წყლიდან არ ამოვიღებთ და ჩავუშვებთ 100გრადცელ ტემპერატურის ისეთსავე მეორე სხეულს. ბატონო ოლეგ ეს სწორია:(t-10)=(100-40)+(100-40) და ესეც. წარმოვიდგინოთ რომ შეიძლება მექანიკურ ენერგიად გარდავქმნათ ენერგია რომელსაც გამოყოფს წყალი 1გრადუსცელსიუსით გაცივებისას ამ ენერგიით რა სიმაღლეზე შევძლებთ ამ წყლის ატანას? Mgh=cm(t1-t2) da pa........
ორი ელემენტი პარალელურად არის შეერთებული. პირველის ემ ძალაა 2ვ, შიგა წინაღობა 0,6ომი, მეორესი-1,5ვ და 0,4 ომი.განსაზღვრეთ ძაბვა ელემენტის მომჭერებზე. (პასუხი 1,7ვ)
როგორ ამოვხსნა  ამოცანა  გაწონასწორებულ ბერკეტთა სისტემაზე?.... 
სურათს ვერ ვხატავ და სიტუაციას აგიღწერთ: ორი ელემენტი ერთმანეთთან პარალელურად არის მიერთებული და მათთან კი გარე წრედში R წინაღობა. გარე წრედს აქვს ჩამრთველი. ერთის ემძ არის 3ვ., მეორის კი 2ვ. r1=r2=0,5   R=1 განსაზღვრეთ დენი თითოეულ ელემენტში და ძაბვა ელემენტზე თუ ჩამრთველი ა) გამორთულია  ბ) ჩართულია და ამ დროს მქკ