შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

500 კგ მასის მქონე ლიფტი მოძრაობს ვერტიკალურად ქვევით მიმართული 2 მ/წმ2 აჩქარებით. რას უდრის ლიფტის 60 კგ მასის მგზავრზე მოქმედი ინერციის ძალის მოდული ლიფტთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში? ინერციის ძალა რა არის ლიფტთან დაკავშირებულ სისტემაში? 
ახლახანს შევიძინე პატარა ელექტროგამათბობელი, რომელზეც აწერია რომ გათვლილია 220ვ ძაბვის ქსელისთვის და 2000ვტ-იანია(კიდევ ერთი მონაცემიც აწერია: 50Hz მაგრამ ეს არ ვიცი რა მონაცემია). როგორ უნდა დავადგინო ვთქვათ საათში რამდენს წვავს? კიდევ იცით რა მაინტერესებს, აი დენის გადასახადის ქვითარზე რომ აწერია 131კვტ.სთ ე.ი. 131კილოჯოული სითბო მოვიხმარეე? თუ.. დამაინტერესა და იქნებ ამიხსნათ :D :D <3 
400 გრამი მასის ორი ერთნაირი ბურთულა დაკიდეს ერთნაირი სიგრძის ძაფებით. ერთ წერტილში და დამუხტეს ერთნაირი ნიშნის მუხტით. ბურტულები ერთმანეთს დაშორდნენ 15 სმ, ისე რომ ძაფებს შორის მართი კუთხე შიქმნა, უნდა ვიპოვოთ თითოეული ბურთულას მუხტი.
და კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება.. 1მ სიგრძის ქანქრას წონაწორობის მდებარეობიდან გადახრის მაქსიმალური კუთხე 30 გრადუსია. წონასწორობის მდებარეობის გავლისას ძაფი შუა ნაწილით  ლურსმანს გამოედო. განსაზღვრეთ დამოკლებული ქანქარას გადახრის მაქსიმალური კუთხე. საკმაოდ დიდხანს ვიცოდვილე მაგრამ უშედეგოდ, და იქნებ ამიხსნათ :( :( და კიდევ, რა მინდა გკითხოთ, რამე წიგნი არ არსებობს რომ ამოხსნის ტექნიკა ეწეროს და ახსნილი იყოს რაღაცები... მინდა უკეთ გავერკვე :/ მადლობა წინაწარ
მუხტები რომლის სიდიდეებია q1=2,4.10-7  q2=4,10-7 q3=-4,10-7 განლაგებულია ტოლგვერდა სამკუთხედის წვეროებში, რომლის გვერდის სიგრძეა 20 სმ. რას უდრის დაძაბულობა წერტილში, რომელიც მოთავსებულია q2 და q3მუხტების შუაში.
ვინმე დამეხმარებაა?იპოვეთ წრფის გასწვრივ მოძრავი სხეულის მიერ ბოლო 3 წამში განვლილი მანძილი, თუ სხეული მოძრაობდა უსაწყისო სიჩქარით t = 10 წმ-ის განმავლობაში და მისი აჩქარება  a = 2მ/წმ2 (ველში ჩაწერეთ მხოლოდ რიცხვი, მეასედი სიზუსტით, მაგ.1.23)
გამარჯობა ^_^ პირველ რიგში დიდი მადლობა წინაზე რომ ასე გასაგებად დამიწერეთ ახსნები ^_^ და კიდევ, მადლობა რომ ასე სწრაფად მიპასუხეთ ^_^ <3 თუ არ შეწუხდებით იქნებ ამ ამოცანებში დამეხმაროთ?: საათი, რომლის ქანქარა ლითონისაა, სითბოში უფრო მეტ რხევას შეასრულებს თუ სიცივეში?--ახსენით რატომ. 2.საათი, რომლის ქანქარა 1მ სიგრძისაა, დღე-ღამეში ჩამორჩება 1საათით. როგორ უნდა შევცვალოთ ქანქარას სიგრძე რომ მან სწორად იმუშაოს? პ.ს. ამას უკავშირდება ზამთარში საათის გადაწევა? იქნებ დამეხმაროთ ^_^ <3 წინ........
რხევითი მოძრაობისას ამპლიტუდის პირველი ნახევრის გავლის დროა მეტი თუ მეორე ნახევრის?---->ისე, კაცმა რომ თქვას, ერთი და იგივე არაა?? სინუსოიდას გრაფიკზე მსგავსი არაფერი არ ჩანს :/
მოცურავე ჩამოხტა 5მ სიმაღლის კოშკურიდან და წყალში ჩაყვინთა 2მ სიღრმეზე.იპოვეთ რა დროის განმავლობაში და რა აჩქარებით მოძრაობდა მოცურავე წყალში?
ურიკაზე დამაგრებული ქანქარას რხევის პერიოდია 2წმ.განსაზღვრეთ ქანქარას რხევის პერიოდი რომელიც მოგორავს ხახუნის გარეშე 30 გრადუსით დახრილ სიბრტყეზე.(ეს ადრეც გამოვგზავნე მაგრამ არ გამეცით პასუხი)
გამარჯობა ძალიან გამომადგა თქვენი წინა დახმარება დიდი მადლობა, 25კნ მუხტის(თითოეული) ორი ნაწილაკი, რომლებიც ერთმანეთიდან 24სმ-ითაა დაშორებული, ქმნის ელექტროსტატიკურ ველს. რა ძალით მოქმედებს ეს ველი 2ნკ მუხტზე, რომელიც თითოეული მუხტისგან 15სმ-ითაა დაშორებული, თუ ველის შემქმნელი მუხტები ერთნაირნიშნიანია? სხვადასხვანიშნიანია?
a გვერდის მქონე კვადრატის თითოეულ წვეროში მოთავსებულია 1*10-6კ მუხტი.რა სიდიდის უარყოფითი მუხტი უნდა მოვათავსოთ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილში ,რომ მთელი სისტემა წონასწორობაში იყოს? შეგიძლიათ დამეხმაროთ?
გამარჯობათ. თუ შეიგძლიათ იქნებ დამეხმაროოთ 220ვ ძავბის ქსელში ჩართულ ელექტროქურაზე რომლის წინაღობაა 22 ომი აცხელებენ 5 ლ წყალს. წყლის საწყისი ტემპერატურაა 20C. რა რაოდენობის წყალი დარჩება ჩაიდანში 30წთ-ს შემდეგ, თუ დახარჯულ ელექტროენერგიის მხოლოდ 80% გადაეცემა წყალს სითბოს სახით? (წყლის ორთქქლადქცევის კუთრი სითბოა 2260კჯ/კგ, ხოლო კუთრი სითბოტევადობა 4200ჯ/კგ)
1. რეოსტატის ცოციის გადაადგილება როგორ ცვლის დენის წყაროს ემ ძალას, ძაბვას, დენსა და შიგა და სრულ წინაღობას? 2. საუბარია ნახევარგამტარებზე: ახსენით რატომ გადაინაცვლებს ხვრელი? ამისთვის შეადარეთ იონის უახლოესი ატომების ელექტრონებზე იონიდან და ელექტრული ველიდან მოქმედი ძალების ტოლქმედი ერთმანეთს. გთხოვთ დამეხმაროთ :((((( <3
განსაზღვრეთ ალუმინის მავთულის განივკვეთის ფართობი და სიგრძე, თუ მისი წინაღობაა  0,1 ომი, მასა კი 54 გრამი.
გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულია 2m მასის ფიცარი. მასზე ძევს m მასის ძელაკი, ძელაკსა და ფიცარს შორის ხახუნის კოეფიციენტია ŵ. ძელაკს მოსდეს ჰორიზონტალურად მიმართული ძალა. იპოვეთ იმ ძალის საშუალო მნიშვნელობა, როცა ძელაკი ჯერ კიდევ არ სრიალებს ფიცარზე.  
თემა არის ექვიპოტენციური ზედაპირები: მოცემულია ორი სურათი: ა. გამოსახულია იდეალური წრე, რომლის წრეწირზეც, ზედა ნაწილში დასმულია A წერტილი. A წერტილის გაყოლებაზე ერთ წრფეზე(წრფე არ არის გახაზული) არის განლაგებული წრეწირის შიგნით B და C წერტილები(წერტილების "წრფე" ცენტრამდე არმისულია, მაგრამ მისკენ არის მიმართული) ბ. გამოსახულია რაღაც შეკრული მრუდი, რომლის შემომსაზღვრელ წირზეც, მარცხენა მხარეს, არის დასმული A წერტილი და მრუდის შიგნით ჯერ B, შემდეგ კი უფრო შიგნით  C წერტილია დას........
გამარჯობათ, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეეთ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე V სიჩქარით მოძრავი 3m მასის პლასტილინის ბურთულა შეეჯახა m მასის უძრავ პლასტელინის ბურთულად და შეეწება მას. რისი ტოლია ბურთულების სიჩქარე შეწეპების შემდეგ? მექანიკური ენერგიის რა ნაწილი გადავა შინაგან ენერგიაში?
90 და   -10ნკ მუხტები ერთმანეთისგან დაშორებულია 4სმ-ით. სად უნდა მოვათავსოთ მესამე მუხტი რომ იგი წონასწორობაში იყოს? a გვერდის მქონდე კვადრატის თითოეულ წვეროში მოთავსებულია  1X10^-6 კ მუხტი,  რა სიდიდის უარყოფითი მუხტი უნდა მოვათავსოთ დიაგონალების გადაკვეთის წერტილში, რომ მთელი სისტემა წონასწორობაში იყოს? 0.8 მკფ ტევადობის კონდენსატორის ელექტრული ველის დაძაბულობა 1000ვ/მ-ია განსაზღვრეთ კონდენსატორის ელექტრული ველის ენერგია, თუ შემონაფენებს შორის მანძილი 1მმ-ია
უძრავი ბირთვი იშლება სამ ნამსხვრევად, რომელთა მასებია m1=m,  m2=2m,  m3=3m, ხოლო სიჩქარეები, რომელთა მოდულებია შესაბამისად v1, v2, v3, ერთმანეთთან 1200 - იან კუთხეებს ქმნიან. რისი ტოლია v1 და v2, თუ v3=v?