შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

ერთგვაროვანი ძელი,რომლის AB გვერდი მნიშვნელოვნად ნაკლებია BC-ზე,მოთავსებულია მაგიდაზე.ვიმოქმედოთ KL წირის (K და L შესაბამისად წიბოების შUა წერთილებია) გასწვრივ მაგიდის პარალელური ძალით(მაგ. ფანქრით) და თანდათანობით გადავაადგილოთ ძალის მოდების წერტილი K-დან L-ისკენ.თუ. თუ ვიმოქედებთ K წერტილის ახლოს,ძელაკი დაიწყებს გადატანით მოძრაობას,L წერტილის ახლოს მოქმედებისას კი ყირავდება. რატომ ? შეიძლება ვიპოვოთ ძალის მოდების ისეთI წერტილი,სადაც შეინიშნება გადატანითი მოძრაოის შეწყვეტა და იწყება ძელაკი........
გამარჯობა პატივცემულო ადამიანო რომელიც სრულიად უფასოდ ეხმარება ახალგაზრდებს თავიანთი ფიზიკის მიმართ ცნობისმოყვარეობის დაკმაყოფილებაში , დიდი მადლობა ამისათვის ... ახლა კი რაც შეეხება ჩემს ცნობისმოყვარეობას და ამოცანას: მდინარე მიედინება v სიჩქარით და მიაქვს ყინულის ნატეხები. მდინარის ნაპირები ერთმანეთის პარალელურია. ყინულის ყველა ნატეხი ერთნაირი h სიმაღლისაა. ისინი თანაბრადაა განაწილებული წყლის ზედაპირზე და ფარავენ მის ნაწილს. მდინარის გარკვეულ ადგილას ყინული ჩაიხერგა და ვეღარ გაყვა წყალს. ხე........
გამარჯობათ, ბატონო ოლეგ, დამეხმარეთ ამ ამოცანის ამოხსნაში როგორ იცვლება ბურთულა+წყალი სისტემის პოტენციალური ენერგია: I. კორპის ბურთულას ამოტივტივების პროცესში;  II. რკინის ბურთულას ჩაძირვის პროცესში. წინასწარ გიხდით მადლობას!
გამარჯობა <3 გთხოვთ დამეხმარეთ...აი ჩემი ამოცანა : წრფივ , პარალელურ ლიანდაგებზე ერთი მიმართულებით თანაბრად მოძრაობენ სატვირთო და სამგზავრო მატარებლები,შესაბამისად , მოდულით 15 და 25 მ/წმ სიჩქარით . დროის ათვლის დასაწყისში სამგზავრო 200 მ-ით ჩამორჩება სატვირთოს . კოორდინატთა სათავედ მიიღეთ სამგზავროს მდებარეობა ათვლის საწყისში , X ღერძი მიმართეთ მოძრაობის მიმართულებით და დაწერეთ მატარებლების კოორდინატის დროზე დამოკიდებულების ფორმულები  ა)დედამიწისთან დაკავშირებული ათვლის სისტემაში ბ)სა........
ეკვატორის გასწვრივ  აღმოსავლეთით v=30კმ/სთ სიჩქარით მიცურავს გემი. სამხრეთ აღმოსავლეთიდან ეკვატორისადმი f=60(გრადუსიანი) კუთხით უბერავს v=15კმ/სთ სიჩქარის ქარი. იპოვეთ ქარის v(მეორე) სიჩქარე გემის მიმართ და f(მეორე) კუთხე ეკვატორსა და ქარის მიმართლებას შორის გემთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში
მოგესალმებით ბატონო ოლეგ, დიდი მადლობა დახმარებისათვის. კიდევ ასეთი ამოცანის ამოხსნა მაინტერესებს სხეულის იმპულსი დროის მიხედვით SI სისტემის ერთეულებში იცვლება ასეთი კანონით: p=7t+5. გამოთვალეთ სხეულზე მოქმედი ძალის მოდული. გაიხარეთ ბატონო ოლეგ!
მაგარჯობა, პირველ რიგში ძალიან დიდ მადლობას გიხდით, რომ ასეთი მაგარი საიტი არსებობს. საშინაო დავალებების წერის დროს თქვენი ახსნილი ამოცანები ძალიან მეხმარება. მართლა უღრმესი მადლობა ამისთვის. ოღონდ ამას სრული გულწრფელობით ვამბობ. შეგიძლიათ დამეხმაროთ?  1) ორი მუხტი, რომელთაგან ერთ-ერთი 4-ჯერ მეტია მეორეზე, ერთმანეტიდან a მანძილითაა დაშორებული. ველის რომელ წერტილშია დაძაბულობა ნულის ტოლი? 2) 0,2 მ-ით დაშორებული ორი პატარა, ერთნაირი დამუხტული ბურთულა მიიზიდება 4 ·10 ........
580 გ ჰაერის ტემპერატურა 10k-ით გაიზარდა. განსაზღვრეთ ჰაერის მიერ შესრულებული მუშაობა, გადაცემული სითბოს რაოდენობა და შინაგანი ენერგიის ცვლილება.(1,7•103ჯ; 5,8•103ჯ; 4,1•103ჯ)
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ, 30 გრადუსიანი კუთხით დახრილ სიბრტყეზე თანაბრად ააქვთ 0,4 კგ მასის ძელაკი მასზე გამობმული თოკით, განსაზღვრეთ თოკის დაჭიმულობის ძალა, თუ სიბრტყესთან ხახუნის კოეფიციენტი 0,6 ია ხოლო აი მეორე შემთხვევაში თანაბრად ჩამოაქვთ 0,4 კგ მასის ძელაკი მასზე გამობმული თოკით რომელიც სიბრტყის პარალელურია და თოკის დაჭიმულობა გვაინტერესებს  გთხოვთ ორივე შემთხვევა განიხილეთ ძალიან მჭირდება 
განსაზღვრეთ მუშაობა, რომელსაც ასრულებს 2კნ/მ  სიხისტის ზამბარაში აღძრული დრეკადობის ძალა ზამბარის 5 სმ-ზე გაჭიმვისას.
ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოძრავ 5 კგ. მასის ძელაკზე 20 ნიუტონი სრიალის ხახუნის ძალა მოქმედებს, მაშინ ხახუნის კოეფიციენტის 4 ჯერ შემცირებისას იმავე სხეულისთვის სრიაილის ხახუნის ძალა შემცირდება ?    
მათემატიკური ქანქარა ასრულებს თავისუფალ რხევებს. რამდენი ხანი დასჭირდება  გადახრის მაქსიმალური კეთხის ორჯერ შემცირებას ,თუ წონასწორული მდებარეობიდან  მაქსიმალური გადახრის შესაბამისი კუთხე 30 გრადუსია.
ვაგონის ჭერზე ჩამოკიდებული სპილენძის ბურთულა ასრულებს  რხევებს შვეული მიმართულებით,.როგორ შეიცვლება რხევების პერიოდი, თუ სპილენძის ბურთულას შევცვლით იმავე ზომის ალუმინის ბურთულათი?
გამარჯობათ. გილოცავთ ბზობას..     ზამბარის ბოლოზე  მიმაგრებული ტვირთის  რხევის ამპლიტუდაა  10მმ, სიხშირე- 10 ჰც, . რა მანძილს გაივლის ტვირთი ნახევა წუთში?     
ჰაერის ტემპერატურაა 15ºC, ფარდობითი ტენიანობა კი 72%. გამოთვალეთ ნამის წერტილი(10ºC)
რამდენჯერ მეტია 20ºC-ზე წყლის ნაჯერი ორთქლის მოლეკულების კონცენტრაცია 10ºC-თან შედარებით?(1,8)
ვერცხლისწყლის ნაჯერი ორთქლის სიმკვრივე 20ºC-ზე 0,02გ/მ3-ია. გამოთვალეთ ორთქლის წნევა ამ ტემპერატურაზე(0,24პა)
როდესაც გარე წრედის წინაღობა 1 ომია, ძაბვა დენის წყაროს მომჭერებზე არის 1.5 ვ, 2 ომი გარე წინაღბის შემთხვევაში კი - 2 ვ. განსაზღვრეთ წყაროს ემ ძალა და შიგა წინაღობა.
გამარჯობა!!! ძაან მჭირდება თქვენი დახმარება.......სპილენძის ბოლოებზე მოდებული ძაბვააU,მავთულის დიამეტრი d, სიგრძე--L,განსაზღვრეთ როგორ შეიცვლება თავისუფალი ელექტრონების მიმართული მოძრაობის მოდული, თუ ორჯერ გავადიდებთ ა)მავთულის სიგრძე ბ) ძაბვას მავთულების ბოლოებზე გ)მავთულის დიამეტრს.    2. ორი ამპერმეტრიდან ერთის წინაღობა ცნობილია. განსაზღვრეთ მეორის წინაღობა. ძაან დიდი მადლობა წინასწარრ <3  
პასუხის პასუხი: წყლიანი ჭურჭლის ვარდნის შემთხვევაში ჩემი აზრით, მოხდება ის, რომ წყალი ქვემოთ კი აღარ აწარმოებს წნევას, არამედ ზემოთ. ანუ სურათი ამოყირავდება. ასევე იქნება მათემატიკური ქანქარის 2g აჩქარებით ვარდნის შემთხვევაში. იგი ფეხებით მაღლა დაიწყებს ქანქარს. ანუ, მას ეგონება, რომ დედამიწა ზევითაა. საერთოდ, თავისუფალი ვარდნისას ცნებები "ზემოთ" და "ქვემოთ" აღარ არსებობს. მაგრამ ერთ რამეს ვერ ვხვდები:წარმოვიდგინოთ, რომ X პლანეტას აქვს 2g აჩქარება. რა იცის ჭურჭელმა, დედამიწაზ........