„არაფერი არის ისეთი რბილი და სუსტი, როგორც წყალი, ამასთან არაფერი არის მასზე უკეთესი რათა შევუტიოთ მაგარ და ძლიერ საგნებს.“

უძველესმა ჩინელმა ბრძენმა ლაო ცუმ ეს გამონათქვამი თავის „ტაო ტე ჩინგ“-ის ტექსტში ჩამოაყალიბა.

რადიოლოგია/ბირთვული მედიცინა

 

პროტონული თერაპია, რომელსაც ასევე უწოდებენ პროტონების სხივურ თერაპიას, არის ყველაზე მეწინავე რადიაციული თერაპია, რომელიც დღეს არსებობს - ის ანგრევს (სპობს) კიბოს უჯრედებს, მაგრამ არ ესხმის თავს მის მახლობელ ჯანმრთელ ქსოვილს იმ დოზით როგორც ტრადიციული თერაპია. პროტონული თერაპია, არის გარკვეული ნაწილაკური თერაპია, რომელიც მიმართავს პროტონულ სხივებს ძალიან დიდი სიზუსტით კიბოს უჯრედებისკენ.

პროტონულ თერაპიაში გამოიყენება მაღალენერგეტიკული პროტონების სხივი მაღალენერგეტიკული რენტგენული სხივების ნაცვლად რათა კიბოთი დაავადებულ პაციენტებს მიეწოდოს თერაპიული დოზა.

სამყაროს მთელი მატერია აგებულია შედარებით მცირე რაოდენობის ელემენტალური ნაწილაკებისგან, რომლებიც მოიცავენ კვარკებს (პროტონებისა და ნეიტრონების შემადგენლები) და ელექტრონებს (რომლებიც პროტონებთან და ნეიტრონებთან ერთად ქმნიან ატომებს). თითოეულ ელემენტალურ ნაწილაკთან ასოცირდება "ანტინაწილაკი", რომელიც ასევე არსებობს ბუნებაში. ანტინაწილაკს აქვს ისეთივე მასა, როგორიც ნაწილაკს, მაგრამ აქვს საპირისპირო მუხტი.

გამოსახულებას, რომელსაც სარკეში ხედავთ არ არის ნამდვილი – ეს აშკარად ასეა, რადგან მას ეკეთება საათი მარჯვენა ხელზე თუ თქვენ გიკეთიათ ის მარცხენაზე! ეს არის რასაც უწოდებენ ვირტუალურ (წარმოსახვით) გამოსახულებას. თქვენი ტვინი აღიქვამს თქვენს თვალებამდე მოღწეულ სინათლეს, როგორც მისი წყაროდან პირდაპირ წამოსულს, როცა სინამდვილეში ის არის სარკიდან ანარეკლი. ასე, რომ თქვენი ტვინი ხედავს გამოსახულებას სარკის სიღრმეში (ანუ უკან) იგივე მანძილით დაშორებულს როგორც თქვენ ხართ სარკიდან დაშორებული. 

ერთ-ერთი ყველაზე თავსატეხი მოვლენა, რომელიც დაკვირვებულ  იქნა მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში, იყო ჰელიუმის ქცევა ძალიან დაბალ ტემპერატურაზე. ძალიან დაბალში იგულისხმება აბსოლუტურ ნულზე (-271ºC) ორიოდე გრადუსით მეტი. ამ შემთხვევეში, ტემპერატურის მიუხედავად ჰელიუმის სიმკვრივე  მუდმივი რჩება და არ მყარდება. ჩვეულებრივი სითხეები ასე არ იქცევიან.