შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

პლანეტა ვენერას საშუალო სიმკვრივეა 5200კგ/მ3; პლანეტის რადიუსი კი 6100კმ. იპოვეთ თავისუფალი ვარდნის აჩქარება ვენერას ზედაპირზე.
ხელსაწყოში "მკვდარი მარყუჟი"გარკვეული სიმაღლიდან ღარში დაგორებული ბურთულა შემოწერს მარყუჟს და აგრძელებს მოძრაობას ჰორიზონტალურ ზედაპერზე. იპოვეთ მარყუჟის შემოწერისას ბურთულაზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი ქვედა B წერტილში
ჰორიზონტალურ სიბრყყეში 5წმ-1 კუთხური სიჩქარით მბრუნავ დისკოსთან ერთად ბრუნავს მასზე მოთავსებული 0.5კგ მასის სხეული.რას უდრის სხეულზე მოქმედი უძრაობის ხახუნის ძალათუნსხეული ბრუნვის ღერძიდან 0.1მ-ითაა დაშორწბული?
რის ტოლია თავისუფალი ვარდნის აჩქარება მზეზე? (Mმზის=2x1027ტ; r=7x108მ)
ფოლადის მავთულის სიხისტე 10ნ/მ-ია.იპოვეთ გვარლის წაგრძელება,თუ  ათი ასეთი მავთულისგან დაწნული გვარლის ბოლოზე დავკიდებთ 200გ მასის სხეულს
რა სიმაღლეს მიაღწევს სხეული, თუ ის აისროლეს ვერტიკალურად ზევით 10მ/წმ საწყისი სიჩქარით?
10 მ/წმ სიჩქარით ჰორიზონტალურად გასროლილი სხეულის ფრენის სიშორე გასროლის სიმაღლის ტოლია. რა სიმაღლიდან არის სხეული გასროლილი?
3კგ მასის სხეული ვარდება ჰაერში 8მ/წმ2 აჩქარებით. იპოვეთ ჰაერის წინააღმდეგობის ძალა.
 ჰორიზონტალურ ზედაპირზე F ძალის მოქმედებით a აჩქარებით მოძრავ ურიკაზე m მასის ყუთი უძრავია.განსაზღვრეთ ყუთზე მოქმედი ხახუნის ძალის მოდული.
დინამომეტრი,რომელსაც ერთი წრფის გასწვრივ მიმართული ძალებითისე ჭიმავენ,რომ ერთი ბოლოდან მოქმედებენ 10ნ ძალით, მეორედან კი  -  16ნ-ით,გვიჩვენებს  - ?ნ-ს.  
10 კგ მასის სხეული მოძრაობს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე 50 ნ ძალის მოქმედებით,რომელიც ჰორიზონტთან 300-იან კუთხეს ქმნის.სხეულსა და ზედაპირს შორის ხახუნის კოეფიციენტი 0.1-ია.განსაზღვრეთ სხეულზე მოქმედი ხახუნის ძალა და სხეულის აჩქარება. cos30​o≈0.9  
გზის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ველოსიპედის თანაბარი მოძრაობისას მის უკანა საბურავზე ხახუნის ძალა ა)არ მოქმედებს.      ბ)მოქმედებს და აქვს მოძრაობის მიმართულება გ)მოქმედებს და აქვს მოძრაობის საპირისპირო მიმართულება
ბიჭმა ვერტიკალურად ააგდო 100გ მასის ბურთი და დაიჭირა ასროლის წერტილში, ბურთის ასვლის სიმაღლე იყო 5მ. იპოვეთ სიმძიმის ძალის მუშაობა ზევითკენ, ქვევითკენ და მთელ გზაზე მოძრაობისას. მადლობა წინასწარ.
სამ ერთნაირ გადაბმულ ძელაკს ჰორიზონტალურ ზედაპირზე თანაბრად ამოძრავებენ.თითოეულ ძელაკზე მოქმედი ხახუნის ძალა 0,4ნ-ია.განსაზღვრეთ ძელაკების შემაერთებელი ძაფის დაჭიმულობის ძალის მოდული
გამარჯობათ, ძალიან მჭირდება ამ ამოცანის პასუხი და ვერ გავიგე:(( თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, მადლობა წინასწარ.  გლუვ ჰორიზონტალურ ზედაპირზე გადაბმულია 1 კგ და 3 კგ მასის სხეულები. განსაზღვრეთ სხეულების აჩქარება(a) და თოკის დაჭიმულობუს ძაlა (T), თუ 8ნ ძალა მოქმედებს 1 კგ მასის სხეულზე.
სამი ერთნაირი მასის ძელაკი გადაბმულია თოკით.შემდეგ თოკი გადადებულია უძრავ ჭოჭონაქზე და თოკის ბოლოზე დაკიდებულია ასეთივე მასის ძელაკი.განსაზღვრეთ რა აჩქარებით მოძრაობენ ძელაკები თუ ხახუნი უმნიშვნელოა
რა მანძილზე გაჩერდება 10 მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,05?
დამუხრუჭებიდან რა დროის შემდეგ გაჩერდება 12მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტობუსი, თუ ხახუნის კოეფიციენტი დამუხრუჭებისას 0,4 -ის ტოლია?
რა მანძილზე გაჩერდება 36 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი ავტომობილი ძრავის გამორთვის შემთხვევაში, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,05
რა საწყისი სიჩქარითუნდა ვისროლოთქვევით სხეული,რომ ახტომის შემდეგ იგი 20 მ-ით მაღლა ავიდეს? მიწიდან რა სიმაღლეს მიაღწევს სხეული ახტომის შემდეგ, თუ მას10 მეტრი სიმაღლიდან ვერტიკალურად ქვევით ისვრიან 10მ/წმ სიჩქარით?