შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

განსაზღვრე, რა უმცირესი რადიუსის რკალზე შეიძლება მოუხვიოს 36 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავმა ავტომობილმა, თუ გზაზე საბურავის სრიალის ხახუნის კოეფიციენტია 0.25?
დამუხრუჭების დაწყებიდან რამდენი წამის შემდეგ გაჩერდება 12  მ/წმ  სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0.4?
ხომ ვერ მეტყვით ფიზიკაში ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რომელი წიგნით ვიმეცადინო? მაღალი ქულის მიღება მინდა. მადლობთ წინასწარ.
რა აჩქარებით მოძრაობს სხეული a = 30º დახრილობის სიბრტყეზე, თუ ხახუნის კოეფიციენტი µ = 0.2?
თავისუფლად ვარდნილი 0.3კგ მასის სხეული დედამიწაზე 4 წმ-ში ეცემა. გაიგეთ შესრულებული მუშაობა.
რას უდრის 5მ სიგრძისა და 10კგ მასის "წაქცეული" ფიცრის ვერტიკალურად დასაყენებლად საჭირო მინიმალური მუშაობა? =5მ სიგრძის ერთგვაროვანი m=10კგ მასის ფიცრის მასათა ცენტრი იქნება ფიცრის სიგრძის შუაში ანუ  სიგრძეზე. ამიტომ ფიცრის ვერტიკალურად დაყენება ნიშნავს დედამიწის ზედაპირიდან, სადაც ფიცრის პოტენციური ენერგია ნულია m მასის ატანას  სიმაღლეზე, სადაც პოტენციური ენერგია იქნება . ამიტომ შესრულებული მუშაობა იქნება პოტენციური ენერგიის ცვლილება, ანუ ჩასვით ........
გამარჯობათ,მე მაინტერესებს რა განსხვავებაა სი სისტემასა და გაუსების სისტემას შორის(დაახლოებით ვიცი მაგრამ იქნებ ზუსტად განმიმარტოთ) და ასევე ამასთან არაფერ კავშირსში არაა მაგრამ... როგორ ხდება ანტინაწილაკების მიღება.. მადლობა წინასწარ :))
განსაზღვრე, რა ჰორიზონტალური სიჩქარე უნდა მივანიჭოთ სხეულს H=8 მ სიმაღლეზე ,რომ იგი დედამიწაზე v=14 მ/წმ სიჩქარით დაეცეს (g=10 მ/წმ2)
ქვემეხიდან გამოსროლილი ჭურვის საწყისი სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენელია 600 მ/წმ. იპოვეთ მაქსიმალური სიმაღლე, რომელსაც მიაღწევს ჭურვი, თუ მისი ფრენის სიშორეა 12 კმ (g=10 მ/წმ2).
რა მინიმალური მუშაობის შესრულებაა საჭირო 2მ სიმაღლის, 4მ სიგანის და 20სმ სისქის აგურის კედლის ასაშენებლად, თუ აგურის სიმკვრივე 2 •103 კგ/მ3-ია?
გალილეის ფარდობითობის პრინციპი რა არის?
ციგაზე მჯდომ ბავშვს მიასრიალებენ ჰორიზონტისადმი 450-იანი კუთხით გაჭიმული თოკის საშუალებით 20ნ ძალით. რას უდრის ციგის 100მ მანძილზე გასასრიალებელად შესრულებული მუშაობა?
განსაზღვრე თავისუფალი ვარდნის აჩქარება პლანეტის ზედაპირზე, რომლის მასა 4-ჯერ მეტია დედამიწის მასაზე, ხოლო რადიუსი ორჯერ აღემატება დედამიწის რადიუსს?
რა მუშაობას ასრულებს ელმავალი რომელსაც 40ცალი 60ტონიანი ცისტერნა გადააქვს 400კმ მანძილზე, თუ ხახუნის კოეფიციენტი 0.2ა?
12ტ. მასისა და 180კვტსიმძლავრის ძრავას მქონე ტრაქტორი 30 გრადუსიანი დახრილობის მთაზე ადის. გაიგეთ ტრაექტორიის სიჩქარე
გამარჯობათ თუ შეგიძლიათ მიპასუხეთ. უძრავი ჭოჭონაქით ააქვთ 15 კგ მასის ქვიშით სავსე ვედრო, თოკზე მოქმედი ძალის მოდული 170 ნ_ია. განსაზღვრეთ ჭოჭონაქის მქ კოეფიციენტი.  
დაწერეთ ჰორიზონტისადმი 60 გრადუსიანი კუთხით 10მ/წმ სიჩქარით გასროლილი სხეულის კოორდინატების დროზე ფუნქციები და ააგეთ მათი გრაფიკები
იპოვეთ 700მ/წმ სიჩქარით ჰორიზონტისადმი 30გრადუსიანი კუთხით გასროლილი ყუმბარის დაშორება გასროლის წერტილიდან იმ მომენტში როცა ის 1625მ სიმაღლეზეა
ქვემეხიდან ყუმბარა გაისროლეს 450 კუთხით 10 მ/წმ სიჩქარით.განსაზღვრეთ ფრენის სიშორე
ბადრო სპორტსმენმა ისროლა 600 კუთხით 10 მ/წმ სიჩქარით . განსაზღვრეთ ფრენის დრო და ფრენის სიშორე .