შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

50კგ მასის მოციგურავე სრიალებს ყინულის ზედაპირზე. განსაზღვრეთ ხახუნის ძალა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,02.
მეთხილამურე დაეშვა 10 მეტრი სიგრძის ფერდობიდან,რომელიც ჰორიზონტთან 30° კუთხეს ადგენს. იპოვეთ სოჩქარე ფერდობის ბოლოს თუ ხახუნის კოეფიციენტია 0,25.
ჰორიზონტისადმი ალფა კუთხით გაისროლეს სხეული საწყისი სიჩქარით. დაწერეთ სხეულის ტრაექტორიის განტოლება, განსაღვრეთ ფრენის დრო, ფრენის სიშორე და ასვლის მაქსიმალური სიმაღლე.
რამდენი პროცენტით უნდა შეიცვალოს სხეულის საწყისი სიჩქარე დამუხრუჭებისას,რომ აჩქარების 60%-ით გაზრდისას სამუხრუჭე მანძილი ამდენივე პროცენტით შემცირდეს?
რა პრაქტიკული გამოყენება აქვს დიოდს და რა თვისების გამო იყენებენ?
რა უპირატესობა აქვს ნახევარგამტარულ მოწყობილობას ძაბვასთან მომუშავეებთან მიმართებაში?
რამდენი ელექტრონი ამოიტყორცნება დიოდის კათოდიდან ყოველ წამში თუ მაქსიმალური ანოდური დენის ძალაა 40 მა–ის ტოლი?
განმუხტვის რომელ სახეს წარმოადგენს ელჭექი? რას ჰქვია მეხი? 
რა მინიმალური სიჩქარე უნდა ჰქონდეს ელექტრონს, რომ შეძლოს ჰელიუმისა და ნახშირბადის ატომთა იონიზაცია. იონიზაციის ენერგია ჰელიუმისთვის ტოლია E=24,5
განსაზღვრეთ საათის საათების, წუთების და წამების მაჩვენებელი ისრების ბრუნვის პერიოდები
m= 850კგ v1=10მ/წმ v2=20მ/წმ იპოვეთ სხეულის იმპულსი P
გამარჯობა, მაინტერესებს ერთნაირია თუ არა თავისუფლად ვარდნილი სხეულის აჩქარება სხვადასხვა ციურ სხეულებზე? რატომ? კიდევ მაინტერესებს თავისუფლად ვარდნილი სხეულის აჩქარება მთვარეზე?
ორი ერთნაირი ერთგვაროვანი სფეროს ცენტრებს შორის მანძილი 0,5 მეტრია. ურთიერთმიზიდვის ზალის მოდული კი 0,7 გამრავლებული 10 ხარისხად მინუს ექვსზე. განსაზღვრეთ თითოეული სფეროს მასა.
ორი ერთნაირი თითოეული 50 კილიგრამი მასის ერთგვაროვანი სფერო ურთიერთმიიზიდება 0,7 გამრავლებული 10 ხარისხად მინუს ექვსზე ნიუტონი ძალით. სფეროების ცენტრებს შორის მანძილი 0,5მეტრია. განსაზღვრეთ გრავიტაციული მუდმივა. წინასწარ გიხდით მადლობას
დახაზეთ ბრუნვის პერიოდის რადიუსზე დამოკიდებულების გრაფიკი მუდმივი სიჩქარის დროს
სხეული მოძრაობდა თანაბარაჩქარებულად და გარკვეული გზის გავლისას მისი სიჩქარე შეიცვალა Vo დან V-მდე.რას უდრის სხეულის სიჩქარე ამ გზის შუაში?
განსაზღვრე ვარდნის აჩქარება პლანეტაზე, რომლის მასა 4-ჯერ მეტია დედამიწის მასაზე, ხოლო რადიუსი(R)- ორჯერ აღემატება დედამიწის რადიუსს
გამრჯობათ,მაინტერესებს როგორ ხდება ანტიმატერიის მიღება ლაბორატორიულ პირობებში,აი ცერნში რო მიიღეს ანტიმატერიის რამოდენიმე ატომი და მათი მაგნიტურ ხაფანგში დაყოვნება რო მოახდინეს მცირე ხნით,აი ეგ როგორ მოახერხეს,ალბათ ანიჰილაციის გზით მოახერხეს ანტიპროტონიების,ანტიელექტრონების(პოზიტრონების) და ანტინეიტრონების წარმოქმნა და მერე ამათგან ანტიმატერიის ატომების შექმნა... მადლობა წინასწარ <3
გამარჯობა :))) ძალიან მჭირდება ერთ კითხვაზე პასუხი... რა არის გამტარის წინაღობის მიზეზი? 
თუ ერთი ზამბარის სიხისტეა k1ხოლო მეორესი k​2,მაშინ მათი მიმდევრობით შეერთებით მიღებული ზამბარის სიხისტეა ა)k1+k2.         ბ)k1+k2/2.       გ)k1k2/k1+k2.     დ)2k1k2/k1+k2    ე)k1+k2/k1k2