შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

ბადრო სპორტსმენმა ისროლა 600 კუთხით 10 მ/წმ სიჩქარით . განსაზღვრეთ ფრენის დრო და ფრენის სიშორე .
რა მანძილზე და რა დროის შემდეგ დაეცემა ეიფელი კოშკის წვეროდან ჰორიზონტალური მიმართულებით 10მ/წმ სიჩქარით ნასროლი მონეტა?
ra sichqarit modzraobs avtomobil,tu misi saburavi romlis radiusi 40 sm-ia wamshi 10 bruns asrulebs?  
20მის კოშკიდან ურთიერთსაპირისპირო ჰორიზონტალური მიმართულებით 10მ/წმ და 20მ/წმ სიჩქარეებით ერთდროულად ისროლეს ქვები , ერთმანეთისგან რა მანძილზე დაეცემიან ისინი? იპოვეთ ქვებს შორის მანძილი დაცემიდან 1.5 წმ-ს შემდეგ?
ჰორიზონტისადმი 30გრადუსიანი კუთხით გასროლილი სხეულის საწყისი სიჩქარეა 100მ/წმ იპოვეთ: ა)მისი საწყისი სიჩქარის ჰორიზონტალური მდგენელი ბ)მისი საწყისი სიჩქარის ვერტიკალური მდგენელი გ)უდიდესი სიმაღლე რასაც სხეული მიაღწევს დ)ზემოთ მოძრაობის დრო ე)სხეულის გასროლიდან მის დაცემამდე გასული დრო ვ)მანძილი გასროლის ადგილიდან დაცემის ადგილამდე.
ჰორიზონტისადმი რა კუთხით გაისროლეს 20მ/წმ სიჩქარით თუ ის გასროლის ადგილიდან 20 მ-ზე დაეცა?
ჰორიზონტისადმი 45გრადუსიანი კუთხით გასროლილი სეულის სიჩქარის ვერტიკალური მდგენელი გასროლიდან 5 წმ-ის შემდეგ 10 მ/წმ გახდა. იპოვეთ ფრენის სიმაღლე და სიშორე
რა კუთხითაა ჰორიზონტისადმი გასროლილი სხეული თუ მისი ფრენის სიშორე 4ჯერ მეტია ფრენის სიმაღლეზე?
მეც ვერ ვიპოვე ჩემი კითხვა:(    
კავშირი ცელსიუსისა და კელვინის შკალებს შორის?
ელექტრონმა მოძრაობა დაიწყო ერთგვაროვან ელექტრულ ველში, რომლის დაძაბულობაა 20კნ/კ. რა სიჩქარე ექნება ელექტრონს 3სმ–ის გავლის შემდეგ? წინასწარ გიხდით მადლობას.
ელექტრონი 2*107 მ/წმ სიჩქარით შეიჭრა 200ნ/კ დაძაბულობის ერთგვაროვან ელექტრულ ველში ძალწირების მიმართულებით. რა დროის შემდეგ გაჩერდება იგი? წინასწარ გიხდით მადლობას.
დირექტორი ადგილიდან ახტა 70სმ სიმაღლეზე.ახტომის ადგილიდან დასავლეთით რა მანძილზე დაეშვებოდა მოსწავლე მიწაზე,რომ ის ახტომის დროს დედამიწასთან ერთად არ გადაადგილდეს?დირექტორი ხტება ქალაქ ბარსელონაში,რომლის რადიუსი ჩავთვალოთ,რომ არის 3200კ/მ.                                     P.S მადლობა რო მეხმარებით თქვენს გარეშე არ ვ........
ჩემ მიერი დასმულ შეკითხვას ვერ ვპოულობ :((
მოიყვანეთ მაგალითი ძალისა, რომელიც სხეულის მოძრაობის მიმართულებასთან ადგენს 90 გრადუსიან კუთხეს და მუშაობას არ ასრულებს.?
გამარჯობათ, ვარ 8 კლასელი და დავალება მაქვს ასეთი რა კავშირია საკვებსა და სათბობს შორის ?! ხომ ვერ დამეხმარებით :( ძალიან მჭირდება 
ველოსიპედისტმა 30 წუთში 0.9 კილომეტრი გაიარა განსაზღვრეთ ველოსიპედისტის საშუალო სიჩქარე
9 და -4ნკ მუხტები ერთმანეთისაგან დაშორებულია 20სმ–ით. მუხტების შემაერთებელი წრფის რომელ წერტილში იქნება დაძაბულობის სიდიდე ნულის ტოლი? წინასწარ გიხდით მადლობას.
რაზეა დამოკიდებული სითხის ზედაპირული ენერგია?
ლონდონიდან და პარიზიდან ერთდროულად აფრინდა 2 ერთნაირი თვითფრინავი. და ერთ და იმავე სიჩქარით ერთსა და იმავე სიმაღლეზე გაფრინდნენ დასავლეთს მიმართულებით.რომელი უფრო სწრაფად მიაღწევს აფრენის ადგილას?