შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

იდეალური სითბური მანქანის მუშა სხეულმა 527 გრადუს ცელსიუსი ტემპერატურის სახურებლისგან 50კჯ ენერგია მიიღო. იპოვეთ სითბოს რაოდენობა, რომელიც მიიღო ამ დროს მაცივარმა, რომლის ტემპერატურაა 0 გრადულ ცელსიუსი.  
გამარჯობა!!! თუ შეგიძლიათ, დამეხმარეთ ამოხსნაში:ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულ სხეულზე ამოქმედდა ჰორიზონტალურად მიმართული ძალა, რომელიც სიმძიმის ძალის ტოლია. t დროის შემდეგ ძალამ შეწყვიტა მოქმედება, ხოლო კიდევ 3t დროის შემდეგ სხეული გაჩერდა. განსაზღვრეთ ხახუნის კოეფიციენტი.
გამარჯობათ! მაინტერესებს როგორ ამოვხსნა ეს ამოცანა, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, მადლობა წინასწარ <3.   ჰორიზონტალური მინის ვიწრო მილში, რომლის ერთი ბოლო დახშულია, 30 სმ სიგრძის ჰაერის სვეტია, იგი მილის ღია ბოლოდან გამოყოფილია 25 სმ სიგრძის ვერცხლისწყლის სვეტით. რამდენით შემცირდება ჰაერის სვეტის სიგრძე, თუ მილს ვერტიკალურად ღია ბოლოთი ზევით დავაყენებთ? 2ატმოსფერული წნევაა 750 მმ  ვწყ.სვ., ტემპერატურა კი უცვლელია.
რამდენი დღე-ღამე იქნება წელიწადში, თუ დედამიწა მზის გარშემო საწინააღმდეგო მიმართულებით დაიწყებს ბრუნვას?
გამარჯობათ ,კეთილი იყოს ჩემი შემოსვლა საიტზე.ამოცანის ამოხსნისას რაღაცას ბოლომდე ვერ ვხვდები თუ შიძლება დმეხმარეთ .თემა აირის კანონები#3-17,3-18 ამოცანა გ.როსტომაშვილი.ქვედა ბოლოდან დახშულ ვერტიკალურ მილში,რომლის განივი კვეთის ფართობია 0.1სმკვ.4სმ სიმაღლის ვერცხლისწყლის სვეტით ჩაკეტილია 6 სმ.კუბი ჰაერი.რა სიმაღლის იქნება ჰაერის სვეტი თუ მილში 27,2გ ვერცხლისწყალს დავუმატებთ. t მუდმივია, წნევა ატმოსფერული 3-18
თავისუფლად ვარდნილი სხეულის საწყისი სიჩქარეა 5 მ/წმ/. ვარდნის ბოლო 2 წმ-ში გავილილი მანძლი 2-ჯერ მეტია ვიდრე წინა 2 წმ-ში. გამოთვალე ვარდნის დრო და სიმაღლე?
ორი სხეული თავისყფლად ვარდება ერთი და იმავე სიმაღლიდან უსაწყისო სიჩქარით. მეორე სხეული ვარდნას იწყებს 1 წმ-ის დაგვიანებით პირველთან შედარებით. როგორ მოძრაობენ ვარდნილის ხეულები ერთმანეთის მიმართ?
უძრავ ლიფტში 1მ სიგრძის ზამბარაა დაკიდებული. განსაზღვრეთ რხევის პერიოდი, თუ ლიფტი ადის 2მ/წმ2 აჩქარებით? მადლობა ბატონო ოლეგ
48-ე  ამოცანა    2019 წლის  აბიტურიენტთა  ეროვნული გამოცდებიდან  ფიზიკაში. ჰორიზონტალურ ზრდაპირზე მოთავსებულია ორი  ტოლი m  მასის  ძელაკი, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთებულია  უმასო არადეფორმირებული   k   სიხისტის  ზამბარით. ძელაკებსა და ზედაპირს  შორის ხახუნის კოეფიციენტია   µ. თავისუფალი ვარდის  აჩქარებაა  g.  მარცხენა პირველ ძელაკს მოდეს მარცხნივ მიმართული  ჰორიზონტალური  F........
H=20მ სიმაღლიდან ჰორიზონტისადმი რა კუთხით უნდა გავისროლოთ სხეული v0=14მ/წმ სიჩქარით, რომ ის რაც შეიძლება შორს დაეცეს?
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ, , ასეთი ამოცანაა: 1,5 მ სიგრძის მყარი ღეროს ბოლოებზე მოდებულია პარალელური ძალები. ერთ-ერთი ძალაა F1= 100ნ. იპოვეთ მანძილი უდიდესი ძალის მოდების წერტილიდან ამ ძალების  ტოლქმედის  მოდების წერტილამდე, თუ ტოლქმედი F=150ნ.  ცხადია, მეორე ძალაა F2=50ნ, მაგრამ პარალელური ძალების  ტოლქმედის მოდების წერტილი როგორ ვიპოვოთ ამ ამოცანაშიც და ზოგადად..   
მუშას ერთი ბოლოთი უჭIრავს 40კგ მასის ფიცარი ისე,რომ იგი ჰორიზონტთან 30-იან კუთხენ ქმნის.რა ძალით იჭერს მუშა ფიცარს ამ მდგომარეობაშI,თუ ძალა მიმართულია ფიცრის მართობულად ? იპოვეთ საყრდენის რეაქციის ძალა(მოდული და მიმართულება).
კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, რაც ადრეც მოგწერეთ. როდესაც ველოსიპედი უხვევს, ველოსიპედისტი ცენტრისკენ იხრება, რომ უზრუნველყოს ცენტრისკენული ხახუნის ძალა. მაგრამ როდესაც ავტობუსი უხვევს, მისი კორპუსი მოხვევის საწინააღმდეგოდ იხრება. რატომ? ინერციის გამო? მაშ, რა უზრუნველყოფს ცენტრისკენულ აჩქარებას?
როგორ ამოვხსნა  ამოცანა  გაწონასწორებულ ბერკეტთა სისტემაზე?.... 
მდინარეში გემიდან ნაპირამდე 15 კმ-ია და გემიდან უშვებენ კატერს ნაპირისაკენ, რომელიც ნაპირიდან მისვლისთანავე უკან ბრუნდება.მისი მოძრაობა გრძელდება 1სთ.კატერის სიჩქარე გემის სიჩქარეზე ორჯრ მეტია.გაიგეთ გემის სიჩქარე.
100კმ/წმ საჩქარით მოძრავი ელექტრონი შედის 120ვ/მ დაძაბულობის ელ.ველშიძალწირების მიმართულებით.იპოვეთმისი კინეტიკურიენერგია10 სმ -ის გავლის შემდეგთ თუ e=1,6.*10-19კ m=9,1.10-31კგ
გამარჯობა, მაინტერესებს როგორ იხსნება, ,,მკვდარი მარყუჟის" სასკოლო ცდაში m მასის ბურთულა დააგორეს h=3R სიმაღლიდან სადაც R მარყუჟის რადიუსია, რა ძალით აწვება ბურთულა მარყუჟის ქვედა და ზედა წერტილებს.
რა   ao  აჩქარებით უნდა ვამოძრაოთ ალფა დახრილობის სიბრტყე ჰორიზონტალური მიმართულებით,  რათა მასზე მოთავსებული ტვირთი სიბრტყის მიმართ უძრავი დარჩეს? ხახუნი ტვირთსა და დახრ სიბრტყეს შორის ხახუნი უგულებელყავით.  რა აჩქარებით იმოძრავებს ტვირთი დედამიწის მიმართ, თუ დახრილი სიბრტყის აჩქარებას    a1 - მდე   გავზრდით   (a1 > ao ) ?
"დაუშვად, ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე ავტომობილს შეუძლია აჩქარდეს 1.9 წამში 0 დან 100 კმ/სთ_მდე..." მემგონი კითხვა არასწორად გაიგეთ ან მე დავსვი არასწორად, ამ კითხვით მინდოდა გამეგო რომ, თუ მანქანას შეუძლია განავითაროს  0 დან 100 კმ/სთ_მდე 1.9 წამში (ეს არის მისი მაქსიმალური შესაძლებლობა ჰორიზონტალურ ზედაპირზე, "მოწყობილობას" არ შეუძლია განავითაროს ამაზე მეტი აჩქარება), დაღმართზე  სვლისას მიზიდულობის ძალა ხომ უნდა "დაეხმაროს"  წესით?........
გამარჯობა დაუშვად, ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე ავტომობილს შეუძლია აჩქარდეს 1.9 წამში 0 დან 100 კმ/სთ_მდე, ანუ დაახლოებით 1.5 g გადატვირთვის განვითარება, იგივე მანქანა თუ შეძლებს უფრო დიდი აჩქარების განვითარებას 45 გრადუსით დახრილ სიბრტყეზე (ან უფრო დიდი დახრილობის სიბრტყეზე) დაღმა სვლისას, რამდენად დიდი იქნება განსხვავება? ანუ რამდენად მოახდეს დედამიწის მიზიდულობის ძალა გავლენას?