შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

გამარჯობა ! დაზუსტება მჭირდება: კოჭაში რკინის გულარის შეტანით მისი ინდუქციურობა ხომ გაიზრდება?
ძალიან მჭირდება პასუხში შეცდომაა და მაინტერესებს როგორ იხნება ის ვიცი რომ პარალელურად უნდა შევაერთო 4 გამტარი მაგრამ რა სიდიდის წინაღობები მაგას ვერ ვითვლი პასუხში წერია 250 ომი ოთხივე გამტარი მაგრამ მაგ შემთხვევაზე უფრო დაბალი წინაღობაც ვიპოვე. ამოცანა:გვაქვს გამტარი რომელიც უძლებს მაქსიმუმ 1ა დენს. ამ გამტარის წინაღობაა R=1000ომი. როგორ დავამზადოთ ამ გამტარისგან მაქსიმალური სიმძლავრის U=220 ვ ძაბვის ქსელისთვის გათვალისწინებული სახურებელი.
იპოვეთ m=58 გრ ჰაერის სითბოტევადობა მუდმივი მოცულობის პირობებში, თუ მისი კუთრი სითბოტევადობა მუდმივი წნევის პირობებში  cp =1000 ჯ/კგ.გრად. მოც: mჰაერი= 58გრ         cp =1000ჯ/კგ.გრად.         v=const.         p=const. Cv ჰაერის=? ფორმულაში დახმარება მჭირდება, მადლობა წინასწარ
  რა სიჩქარეს შეიძენს ელექტრონი ამაჩქარებელში, რომელშიც პოტენციალთა სხვაობა 1000ვ-ია?
გამარჯობა, მაინტერესებს ვთქვათ მე-5 სართულზე ასვლისას ენერგიები როგორ გარდაიქმნება? (პოტენციური და კინეტიკური)
გამარჯობათ წინასწარ დიდი მადლობაა  სხეული გაისროლეს ჰორიზონტისადმი გარკვეული კუთხით 30მ/წმ სიჩქარით.რა სიჩქარე ექნება სხეულ 25მ სიმაღლეზე?ჰაერის წინაღობას ნუ გაითვალისწინებთ.  
ბოდიშიი შეწუხებისთვისს ;// გამოთვალე იმ ზამბარის სიხისტე,რომელიც 4ნ ძალის მოქმედებისას წაგრძელდა 8სმ-ით.ააგეთ ზამბარის წაგრძელების მოქმედ ძალაზე დამოკიდებულების გრაფიკი. კიდევ დიდი ბოდიშიიი
გამარჯობათ ვერ გავიგე ეს ამოცანა და შეგიძლიათ დამეხმაროთ? რა სიმაღლიდან უნდა დაეშვას ველოსიპედისტი რომ შემოწეროს "მკვდარი მარყუჟი" რომლის რადიუსი 6მ-ია.ხახუნს და ჰაერის წინაღობას ნუ გაითვალისწინებთ  
რისი ტოლი უნდა იყოს  X  წინაღობა, რომ ჯაჭვის სრული წინაღობა არ იყოს დამოკიდებული  ჯაჭვში რგოლების რიცხვზე?...
მრუდწირული მოძრაობისას გადაადგილება ეწოდება...
ჭოჭონაქზე ჩამოკიდებულია 1კგ მასის ტვირთი,კუთხე კედელზე მიმაგრებულ ძაფსა  და კედელს შორის  600-ია ,რისი ტოლია ჭოჭონაქის ღერძზე მოქმედი ძალა?
ორი სხეულებისგან დიდი მანძილით დაშორებული გამტარი ბურთულად რადიუსია R მუხტია q ხოლო პოტენციალი f ..ნულას ითვლება პოტენციალი ბურთულისგან უსასრულოდ შორს. ბურთულის ცენტრიდან 2R მანძილზე მოათავსეს 2q წერტილოვანი მუხტი, რა იქნება ბურთულას პოტენციალი?
მჟავიანი აკუმულატორის დამუხტვის ან განმუხტვის დენი არ უნდა აღემატებოდეს მისი ტევადობის 0.1-ს. განსაზღვრეთ დამუხტვის დენი 20ამპერ-საათი ტევადობის აკუმულატორისთვის.
ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ დღეს მჭირდება  განსაზღვრეთ ნათურას სპირალის წინაღობა, თუ ნათურაში გამავალი დენი 0,6ა-ია,ძაბვა 1,2ვ-ია გთხოვთ დამეხმარეთ  მეათე კლასში ვარ 
გვაქვს 2 ნათურა, 1 დენის წყარო და 3 ჩამრთველი, უნდა შეადგინოთ ისეთი სქემა რომ 1 ჩამრთველით აინთოს 1 ნათურა მე-2 ჩამრთველით მე-2 ნათურა და მე-3 ჩამრთველით ორივე ნათურა... მადლობა წინასწარ.
გვაქვს 1 ნათურა, 1 ჩამრთველი, 1 დენისწყარო და გადამყვანები. შექმენით სქემა ისე რომ თუ ჩამრთველს ჩავრთავთ ნათურა ჩაქრეს.
ოთახში ერთი მუსიკალური ბგერის სიხშირეა 440 ჰც, მეორე მუსიკალური ბგერის 110 ჰც. იპოვე ამ ტალღის სიგრძეების შეფარდება. გთხოვთ დამეხმარეთ
  გამარჯობათ თუ შეიძლება დამეხმარეთ ამოცანის ამოხსნაში. ბილიარდის მაგიდის გვერდებია a და b, b გვერდის შუა ნაწილიდან ისვრიან ბილიარდის ბურთს, t კუთხის რა მნიშვნელობებისათვის დაბრუნდება ბურთი იმევე ადგილას საიდანაც ისროლეს?
2016 წლის ივლისში ჩატარებული მასწავლებელთა სასერთიფიკაციო გამოცდების N 4 ამოცანა ( ჭოჭონაქზე )  :( <3
ტოლი სიგრძის ძაფებით ერთ საკიდზე დაკიდებული M მასის ორი ბურთულიდან ერთ-ერთი გადაწიეს საკიდის სიმაღლლემდე და გაუშვეს ხელი, განსაზღვრეთ რა მაქსიმალურ კუთხეზე გადაიხრება ვერტიკალიდან მეორე ძაფი ბურთულების აბსოლიტურად დრეკადი დაჯახების შემდეგ..მადლობა დიდი თუ დამეხმარებით <3