შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

გამოთვალეთ რკინის მეტეორიტის ატმოსფეროში შემოჭრის  სიჩქარე თუ ატმოსფეროსთან  ხახუნის გამო ის მთლიანად გადნა და აორთქლდა. ცნობილია რომ ატმოსფეროში  შემოჭრის მომენტში მეტეორიტის ტემპერატურა 0 გრადუს ცელსიუს იყო. და მეტეორიტის მექანიკური ენერგია მთლიანად გარდაიქმნა შინაგან ენერგიად.
გამარჯობა! დიდი მადლობა დახმარებისთვის წინა ამოცანაში.გთხოვთ კიდევ დამეხმარეთ: რა დროის განმავლობაში ხედავს მგზავრი, რომელიც 36 კმ/სთ სიჩქარით მოძრავი მატარებლის ფანჯარასთან ზის, შემხვედრი მიმართულებით მოძრავ მატარებელს, რომლის  მოძრაობის სიჩქარეა 54 კმ/სთ, სიგრძე კი 150 მ?  
შეკითხვა: 400მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ტყვია კედელში შეიჭრა და იქიდან 100მ/წმ სიჩქარით გამოვიდა. გამოთვალეთ, ტყვიის რა ნაწილი გადნება კედელში მოძრაობისას თუ ცნობილია რომ კედელთან დაჯახების მომენტში ტყვიის ტემპერატურა 50გრადუს ცელსიუსი იყო და ტყვიის დახარჯული მექანიკური ენერგიის 60% მის შინაგან ენერგიად გარდაიქმნა. პასუხი: 0.6 • (Mv12 /2  - Mv22​ /2 ) =  cM (tდნ - t) + Lm..........     m/M = ??? c -........
400მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ტყვია კედელში შეიჭრა და იქიდან 100მ/წმ სიჩქარით გამოვიდა. გამოთვალეთ, ტყვიის რა ნაწილი გადნება კედელში მოძრაობისას თუ ცნობილია რომ კედელთან დაჯახების მომენტში ტყვიის ტემპერატურა 50გრადუს ცელსიუსი იყო და ტყვიის დახარჯული მექანიკური ენერგიის 60% მის შინაგან ენერგიად გარდაიქმნა.
შეკითხვა: ერთნაირ პირობებში ერთნაირი მასის ხმელი შეშა მეტ სითბოს გამოყოფს თუ ნედლი? პასუხი დაასაბუთეთ. პასუხი: თავად მოიფიქრე... წარმოადგინე შენი ვერსია და  თუ საჭირო იქნება მე დაგეხმრები.... ესეეგი მე ასე ვფიქრობ რადგან ერთნაირი მასისაა ესეეგი ნედლ შეშაში შეშის მასას + წყლის მასა ტოლია ხმელ შეშაში შეშის მასის ანუ უნდა გავარკვიოთ ერთნაირი მასის წყალი მეტ სითბოს გამოყოფს აორთქლებისას თუ შეშა დაწვისას. ცხადია შეშა დაწვისას.
ერთი კითხა მაქვს უბრალოდ დაზუსტება მინდა.. ზამბარაზე ნულოვან დონედ რომელი ნაწილიც არ უნდა მივიჩნიო ყოველთვის ხო ერთი ენერგია ექნება. kxკვადრატ/2  
გვაქვს არადეფორმირებული ზამბარა რომლის k=800ნ/მ. და კიდია გარკვეული მასის საწონი რომელმაც ზამბარა 1 სმ-ით გაჭიმა. რამუშაობა უნდა შვასრულოთ ზამბარა ამის შემდეგ კიდევ 0.5 სმ-ით გაიჭიმოს? ეს ამოცანა წეღან გითხარით, ახლა გავაკეთე და პასუხში ხარვეზი გაქვთ იმ გარკვეული მასის საწონის ენერგიის ცვლილება არ იყო გათვალისწინებული.
ერთნაირ პირობებში ერთნაირი მასის ხმელი შეშა მეტ სითბოს გამოყოფს თუ ნედლი? პასუხი დაასაბუთეთ.
გვაქვს არადეფორმირებული ზამბარა რომლის k=800ნ/მ. და კიდია გარკვეული მასის საწონი რომელმაც ზამბარა 1 სმ-ით გაჭიმა. რამუშაობა უნდა შვასრულოთ ზამბარა ამის შემდეგ კიდევ 0.5 სმ-ით გაიჭიმოს?
იდეალური სითბური მანქანის მუშა სხეულმა 527 გრადუს ცელსიუსი ტემპერატურის სახურებლისგან 50კჯ ენერგია მიიღო. იპოვეთ სითბოს რაოდენობა, რომელიც მიიღო ამ დროს მაცივარმა, რომლის ტემპერატურაა 0 გრადულ ცელსიუსი.  
გამარჯობა!!! თუ შეგიძლიათ, დამეხმარეთ ამოხსნაში:ჰორიზონტალურ ზედაპირზე მოთავსებულ სხეულზე ამოქმედდა ჰორიზონტალურად მიმართული ძალა, რომელიც სიმძიმის ძალის ტოლია. t დროის შემდეგ ძალამ შეწყვიტა მოქმედება, ხოლო კიდევ 3t დროის შემდეგ სხეული გაჩერდა. განსაზღვრეთ ხახუნის კოეფიციენტი.
გამარჯობათ! მაინტერესებს როგორ ამოვხსნა ეს ამოცანა, თუ შეგიძლიათ დამეხმარეთ, მადლობა წინასწარ <3.   ჰორიზონტალური მინის ვიწრო მილში, რომლის ერთი ბოლო დახშულია, 30 სმ სიგრძის ჰაერის სვეტია, იგი მილის ღია ბოლოდან გამოყოფილია 25 სმ სიგრძის ვერცხლისწყლის სვეტით. რამდენით შემცირდება ჰაერის სვეტის სიგრძე, თუ მილს ვერტიკალურად ღია ბოლოთი ზევით დავაყენებთ? 2ატმოსფერული წნევაა 750 მმ  ვწყ.სვ., ტემპერატურა კი უცვლელია.
რამდენი დღე-ღამე იქნება წელიწადში, თუ დედამიწა მზის გარშემო საწინააღმდეგო მიმართულებით დაიწყებს ბრუნვას?
გამარჯობათ ,კეთილი იყოს ჩემი შემოსვლა საიტზე.ამოცანის ამოხსნისას რაღაცას ბოლომდე ვერ ვხვდები თუ შიძლება დმეხმარეთ .თემა აირის კანონები#3-17,3-18 ამოცანა გ.როსტომაშვილი.ქვედა ბოლოდან დახშულ ვერტიკალურ მილში,რომლის განივი კვეთის ფართობია 0.1სმკვ.4სმ სიმაღლის ვერცხლისწყლის სვეტით ჩაკეტილია 6 სმ.კუბი ჰაერი.რა სიმაღლის იქნება ჰაერის სვეტი თუ მილში 27,2გ ვერცხლისწყალს დავუმატებთ. t მუდმივია, წნევა ატმოსფერული 3-18
თავისუფლად ვარდნილი სხეულის საწყისი სიჩქარეა 5 მ/წმ/. ვარდნის ბოლო 2 წმ-ში გავილილი მანძლი 2-ჯერ მეტია ვიდრე წინა 2 წმ-ში. გამოთვალე ვარდნის დრო და სიმაღლე?
ორი სხეული თავისყფლად ვარდება ერთი და იმავე სიმაღლიდან უსაწყისო სიჩქარით. მეორე სხეული ვარდნას იწყებს 1 წმ-ის დაგვიანებით პირველთან შედარებით. როგორ მოძრაობენ ვარდნილის ხეულები ერთმანეთის მიმართ?
უძრავ ლიფტში 1მ სიგრძის ზამბარაა დაკიდებული. განსაზღვრეთ რხევის პერიოდი, თუ ლიფტი ადის 2მ/წმ2 აჩქარებით? მადლობა ბატონო ოლეგ
48-ე  ამოცანა    2019 წლის  აბიტურიენტთა  ეროვნული გამოცდებიდან  ფიზიკაში. ჰორიზონტალურ ზრდაპირზე მოთავსებულია ორი  ტოლი m  მასის  ძელაკი, რომლებიც ერთმანეთთან შეერთებულია  უმასო არადეფორმირებული   k   სიხისტის  ზამბარით. ძელაკებსა და ზედაპირს  შორის ხახუნის კოეფიციენტია   µ. თავისუფალი ვარდის  აჩქარებაა  g.  მარცხენა პირველ ძელაკს მოდეს მარცხნივ მიმართული  ჰორიზონტალური  F........
H=20მ სიმაღლიდან ჰორიზონტისადმი რა კუთხით უნდა გავისროლოთ სხეული v0=14მ/წმ სიჩქარით, რომ ის რაც შეიძლება შორს დაეცეს?
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ, , ასეთი ამოცანაა: 1,5 მ სიგრძის მყარი ღეროს ბოლოებზე მოდებულია პარალელური ძალები. ერთ-ერთი ძალაა F1= 100ნ. იპოვეთ მანძილი უდიდესი ძალის მოდების წერტილიდან ამ ძალების  ტოლქმედის  მოდების წერტილამდე, თუ ტოლქმედი F=150ნ.  ცხადია, მეორე ძალაა F2=50ნ, მაგრამ პარალელური ძალების  ტოლქმედის მოდების წერტილი როგორ ვიპოვოთ ამ ამოცანაშიც და ზოგადად..