შეკითხვა:

ბოდიშიი შეწუხებისთვისს ;//

გამოთვალე იმ ზამბარის სიხისტე,რომელიც 4ნ ძალის მოქმედებისას წაგრძელდა 8სმ-ით.ააგეთ ზამბარის წაგრძელების მოქმედ ძალაზე დამოკიდებულების გრაფიკი.

კიდევ დიდი ბოდიშიიი

პასუხი:

ოოო!... ეს ამოცანა   თავად   უნდა გააკეთო.

საიტი  არ არის განკუთვნილი   საშინაო დავალებების    შესასრულებლად.. ჩვენ მხოლოდ დახმარება შეგვიძლია, ბიძგი.

აიღე სახელმძღვანელო  და შეისწავლე   დრეკადობის ძალა - ჰუკის კანონი.  იგი ძალიან მარტივია...   

შეგიძლია   გამოიყენო  ჩვენი საიტის   სახელმძღვანელო ...  შედი მთავარ  გვერდზე  და   სახელმძღვანელო---->   მექანიკა ---->   ძალები  ბუნებაში--->   დრეკადობის  ძალა......  ოღონდ  ჩვენთან  უფრო სრულყოფილად  და შესაბამისად   ოდნავ   რთულადაა  წარმოდგენილი.