შეკითხვა:

დაასრულეთ: თუ ჩაკეტილ სისტემაში რაიმე მიზეზით გაჩნდა დადებითად დამუხტული ნაწილაკი...

პასუხი:

 თუ ჩაკეტილ სისტემაში რაიმე მიზეზით გაჩნდა დადებითად დამუხტული ნაწილაკი...

მაშინ მასში იმავდროულად აუცილებლად გაჩნდა იგივე მოდულის  უარყოფითად დამუხტული  სხვა ნაწილაკი