შეკითხვა:

ველოსიპედის vსიჩქარით თანაბარი მოძრაობისას მისი ბორბლის c წერტილის სიჩქარე დედამიწის მიმართ  საითაა მიმართული და რას უდრის? (თუ ბორბლის o ცენტრს დავამთხვევთ კოორდინატთა სათავეს c წერტილი x ღერძის გასწვრივ მარჯვენა მხარეს მდებარეობს) დიდი მადლობა ყურადღებისთვის

პასუხი: