შეკითხვა:

გთხოვთ სწრაფად მიპასუხოთ!! :) 

ამპერი * ჯოულზე / ვატი * ვოლტზე  (რომელი ფიზიკური სიდიდის ერთეულს შესაბამება და იქნება თან მანახოთ როგორ ადგენთ :) 

ა) დენის ძალა ბ) ელექტრო ტევადობა გ)ელექტრო მამოძრავებელი ძალა დ)წინაღობა

გთხოოოოვთ მალე მიპასუხოთ 

პასუხი:

გამოიყენე კავშირები:   დენის ძალა = მუხტი / დრო (1ა = 1კ/1წმ)  .........სიმძლავრე = მუშაობა / დრო (1ვტ = 1ჯ/1წმ).....

ელტევადობა = მუხტი / ძაბვა (1ფ = 1კ/ 1ვ)    და   შემდეგ  ღმერთი გიშველის  ....