შეკითხვა:

გამარჯობათ მადლობელი ვიქნები თუ 3 ამოცანას ამომიხსნით მარტივებია მარა ვერ ვაკეთებ. უფროს სწორად ალბათ ერთეულები ვერ გადამყავს სწორად ანუ ხან 0 მაკლდება ხან 00.

1)რას უდრის ფართობი, რომლითაც ვაგონის 8 ბორბლიდან თითოეული ეხება რელსს,თუ ვაგონის მიერ რელსებზე წარმოებული წნევაა 30 მგპა? ვაგონის მასაა 60 ტონა

პასუხი:

p =30 მგპა = 30 000 000 პა.....   M = 60 ტ = 60 000 კგ....

  g = 10 ნ/კგ 

s = ??

\(p = \frac{F}{S} =\frac{Mg}{8s}\)       ერთი ბორბლის შემხები ზედაპირის ფართობი    \(s=\frac{Mg}{8p}\)  = .....0-ები არ დაკარგო  ....=  ? მ = ?0000 სმ2