შეკითხვა:

რა მუშაობა შესრულდება ტუმბოს დგუშის ერთი სვლისას , თუ წნევა მასზე 100კპა-ია ? დგუშის ფართობია 100სმ2 ,სვლა კი- 40 სმ..როგორ ამოიხსნება რომელი ფორმულები უნდა გამოვიყენო?

პასუხი:

გავიგოთ რა ძალა მოქმედებს დგუშზე, ამისთვის ვსარგებლობთ შემდეგი ფორმულით: \(F=ps\) (1), მუშაობის განმარტების თანახმად: \(A=Fh\) (2), (1)-დან და (2)-დან გამომდინარეობს: \(A=psh=10^5\cdot 10^{-2}\cdot 4\cdot 10^{-2}=40\)ჯ.