შეკითხვა:

დაწერეთ ჰორიზონტისადმი 60 გრადუსიანი კუთხით 10მ/წმ სიჩქარით გასროლილი სხეულის კოორდინატების დროზე ფუნქციები და ააგეთ მათი გრაფიკები

პასუხი:

\(\left\{\begin{matrix} x=v_{x}t=v_{0}t\cos \alpha\\y=v_{y}t-\frac{gt^{2}}{2}=v_{0}t\sin \alpha -\frac{gt^{2}}{2}\end{matrix}\right.\)

იხ. ბმული