შეკითხვა:

ლონდონიდან და პარიზიდან ერთდროულად აფრინდა 2 ერთნაირი თვითფრინავი. და ერთ და იმავე სიჩქარით ერთსა და იმავე სიმაღლეზე გაფრინდნენ დასავლეთს მიმართულებით.რომელი უფრო სწრაფად მიაღწევს აფრენის ადგილას?

პასუხი:

რადგან ლონდონის განედი უფრო ზემოთ არის ახლოს პოლუსთან ამიტომ მისგან აფრენილი თვითმფრინავის  შემოსაფრენი წრის რადიუსი ნაკლებია ვიდრე ურო ეკვატორისკენ მდებარე პარიზიდან აფრენილი თვითმფრინავისა. ამიტომ ლონდონიდან აფრენილი თვითმფრინავი უფრო მალე დაუბრუნდება თავის აფრენის ადგილს ანუ ლონდონს.