შეკითხვა:

გამოთვალეთ დედამიწის ორბიტაზე მოძრაობის სიჩქარე.

პასუხი:

იმისათვის რომ სხეულმა იმოძრაოს დედამიწის გარშემო წრიულ ორბიტაზე, მას უმდა მივანიჭოთ ე.წ პირველი კოსმოსური სიჩქარე:

\(v=\sqrt{gR}\)  = 8 კმ/წმ,  სადაც R = 6400 კმ დედამიწის რადიუსია და g = 9,8 მ/წმ2