შეკითხვა:

შეგიძლიათ ამიხსნათ რას ნიშნავს ზამბარის სიხისტე (k) და მითხრათ მისი გამოსათვლელი ფორმულა?

პასუხი:

თქვენს შეკითხვაზე პასუხი იხილეთ ბმულზე