შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

ძალიან დიდი მადლობა დახმარებისათვის...ასე ძალიან რომ შეწუხდით...გაიხარეთ თქვენი დახმარების იმედი სულ მაქვსს ამისათვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა   <3  
გამარჯობათ პატივცემულო. ასეთი კითხვა მაქვს: ვთქვათ გვაქვს რაღაც ძრავი რომლის სახურებლის ტემპერატურა გაცილებით მეტია გარემოს ტემპერატურაზე და ამ ძრავს ვთქვათ არ აქვს მაცივარი. შეიძლება თუ არა გარემომ შეასრულოს მაცივრის როლი და ძრავამ იმუშაოს ??
გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ დამეხმაროთ. 25ნკ მუხტის (თითოეული) ორი ნაწილაკი, რომლებიც ერთმანეთიდან 24სმ-ითაა დაშორებული, ქმნის ელექტროსტატიკურ ველს. რა ძალით მოქმედებს ეს ველი 2ნკ, მუხტზე, რომელიც თითოეული მუხტისაგან 15სმ-ითაა დაშორებული, თუ ველის შემქმნელი მუხტები ერთნაირნიშნიანია? სხვადასხვანიშნიანია?
მაპატიეთ,ბატონო ოლეგ, გაწუხებთ ძალიან, ამ ამოცანებში ვერაფრით პასუხი ვერ მივიღე გთხოვთ დამეხმაროთ. (არადა ძალიან ადვილი ჩანს) 2მ-ით დაშორებული ბურთულები განიზიდებიან 1 ნ ძალით. ბურთულების საერთო მუხტი 5*10-10 კ-ია, განსაზღვრეთ როგორ არის ბურთულების მუხტები განაწილებული.     10 სმ-ით დაშორებული ორი ბურთულა დამუხტულია ერთნაირი სიდიდის უარყოფითი მუხტით. განსაზღვრეთ ელექტრონების ჭარბი რაოდენობა თითოეულ ბურთულაზე, თუ მათ შორის ურთიერთქმედების ძალაა 0,23მნ     ........
L სიგრძის ძაფზე ბურთულა რომ დაკიდეს, იმაზე გეხმაურებით. მე-5 შეკითხვაში ძაფის დაჭიმულობის ძალა 3mg მივიღე, ხოლო მე-6-ში 1,5mg. ვიგულისხმე ქვედა წერტილიდან 1200. სწორია?
შესაძლებელია თუ არა მოცემული დამუხული სხეულით მივიღოთ მოცემულზე გაცილებით დიდი მუხტი?  
ჰორიზონტალურად მოთავსებულ გლუვ AB ღეროს აბრუნებენ მუდმივი 2 რად/წმ კუთხური სიჩქარით ​მის A ბოლოზე გამავალი ვერტიკალური ღერძის გარშემო. A წერტილიდან 1 მ/წმ საწყისი სიჩქარით ღეროს გასწვრივ თავისუფლად სრიალებს 0.5 კგ მასის ქურო. იპოვეთ ქუროზე მოქმედი კორიოლისის ძალა (მბრუნავ ღეროსთან დაკავშირებულ ათვლის სისტემაში) იმ მომენტში, როცა ის ბრუნვის ღერძიდან 0,5 მ მანძილზე აღმოჩნდება. მადლობა წინასწარ :)
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ საიტზე ვერ შემოვდივარ და აქ მოგწერთ აამოცანას: "2 მეტრი სიმაღლის კალათბურთელმა 3 კილოგრამიანი  ბურთი აისროლა ვერტიკალურად ზევით 6 მ/წმ საწყისი სიჩქარით. 1) რამდენ ხანს იფრენს ბურთი ჰაერში თუ გასროლის მომენტში (როცა კალათბურთელმა ბურთს ხელები გაუშვა) ის იატაკიდან  2.25 სიმაღლეზე იმყოფებოდა? 2) რას უდრის ბურთის გადაადგილება? 3)რამდენ ხანს იფრენს ბურთი ჰაერში, თუ გასროლის მომენტში ის იატაკიდან 2.25 მ სიმაღლეზე იმყოფებოდა პლანეტა მარსზე ⯑(თავისუფალი ვარდნის აჩქა........
ეკრანიდან 90 სმ მანძილზე მოთავსებულია ეკრანის პარალელური სანთელი. 20 სმ ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზა, რომელიც საწყის მომენტში ეკრანთანაა, მოძრაობს სანთლისაკენ თანაბრად 2 მმ/წმ სიჩქარით. ლინზა ეკრანის პარალელურია. სანთლის ალის სიმაღლეა 2 სმ. 1) რისი ტოლია ლინზის ოპტიკური ძალა? 2) რა დროის შემდეგ მიიღება პირველად ეკრანზე ალის მკვეთრი გამოსახულება? 3) რა სიმაღლის იქნება ალის გამოსახულება ამ მომენტში? 4) რა დროის შემდეგ მიიღება მეორედ ეკრანზე ალის მკვეთრი გამოსახულება? 5) რა სიმაღლ........
მბრუნავ კარუსელზე ჯაჭვები 45° -ით გადაიხარა ვერტიკალიდან (იხ. ნახ.). განსაზღვრეთ ბრუნვის კუთხური სიჩქარე. http://i.imgur.com/LmM8uqv.png ეს ამოცანა ამოვხსენი და (ბ) მივიღე, მაინტერესებს სწორად ამოვხსენი თუ არა.
12 ომი და 4 ომი წინაღობის გამტარები ერთმანეთთან პარალელურადაა შეერთებული. მათთან მიმდევრობით შეერთებულია 5 ომი წინაღობის გამტარი. წრედში გამავალი ძაბვაა 16 ვოლტი. რას უდრის 4 ომ წინაღობაში გამავალი დენის ძალა? ძალიან მჭირდება გთხოვთ მიპასუხეთ. მადლობა წინასწარ.        3 ამპერი,  1.5 ამპერი,   1ამპერი,  0.5ამპერი.                    &nb........
გამარჯობა, შტენის ცდის შესახებ ინფორმაციას ვეძებ და ხომ ვერ დამეხმარებით?
გამარჯობათ ბატონო ოლეგ როგორ ბრძანდებით ? ესეიგი თქვენი დახმარება მესაჭიროება ამ ამოცანაში :  F ფოკუსური მანძილის მქონე შემკრები ლინზიდან 3F მანძილით დაშორებული მნათი წერტილი v სიჩქარით მოძრაობს მთავარი ოპტიკური ღერძის მართობულად. განსაზღვრეთ მისი გამოსახულების სიჩქარე?
რამდენი ვატია 3 ვოლტი
    pv5/3=const..იდიალური ერთატომიანი აირისთვის ეს საიდან მტკიცდება ვერ მივხვდი...   და კიდევ, ადიაბატის განტოლებაში  ხარისხის მაჩვენებელი საიდან არის მოტანილი? თქვენს კონსპექტში ვნახე..
დიდი მადლობა ბატონო ოლეგ რომ კითხვებზე მპასუხობთ) ფაბრიკის თანამშრომელთა 3/4 ნაწილი ქალია. თანამშრომელ მამაკაცთაგან 4/7 ნაწილი ქართველია, ხოლო 24 – უცხოელია. სულ რამდენი თანამშრომელია ფაბრიკაში? 
ოთახში 3 გოგოა. მათი საშუალო სიმაღლე 1,4 მეტრია. ოთახში შემოვიდა კიდევ ერთი გოგონა, რომლის სიმაღლეა 1,8 მეტრი. რის ტოლი იქნება ოთახში მყოფი გოგონების საშუალო სიმაღლე?
http://imgur.com/a/iZJ92  ნახატზე გამოსახული სისტემა წონასწორობაშია. რა მასის საწონი უნდა დავამატოთ  m მასის საწონს, რომ სისტემის წონასწორობა აღდგეს ჭურჭლიდან სითხის გადაღვრის შემდეგ ?
ამწემ 1ტ ტვირთი 50მ სიმაღლეზე 25წმ-ში აიტანა. ამ დროს რა სიმძლავრე განავითარა მან? ------------------------------------ მაინტერესებს სწორად თუ ამოვხსენი
http://imgur.com/a/Mq4jx ძალიან გთხოვთ იქნებ ეს ამოცანა ამოხსნათ