შეკითხვის დასასმელად გთხოვთ, შეხვიდეთ სისტემაში ან გაიაროთ რეგისტრაცია

განსაზღვრეთ ელექტრული ველის დაძაბულობა 1,4მმ2  განიკვეთის ფართობის ალუმინის გამტარში თუ მასში გამავალი დენი 1ა-ია :(  :( :( 
წრეწირი დაყოფილია 4 ტოლ ნაწილად(ყოველ ნაწილში დგება 90 გრადუსიანი კუთხე).პირველი სხეული 1 ნაწილში დგას. ხოლო მეორე სხეული 2 ნაწილში.მათ ერთდროულად დაიწყეს მოძრაობა და მივიდნენ 3           ნაწილში.რამდენჯერ განსხვავდება პირველი და მეორე სხეულების ბრუნვის პერიოდები ერთმანეთისაგან.           სავარაუდო პასუხები ა)2/3 ბ)3/2 გ)1/2 დ)2         მე სულ ვიღებ&........
ერთი შეკითხვა მაქ. თანაბრადაჩქარებული მოძრაობისას  აჩქარების დროზე დამოკიდებულებისას  ხაზი ხო სწორად უნდა მიდიოდეს და რადგანაც აჩქარება მუდმივია  და ამ ერთ ამოცანაში ნახაზი  ზემოდან ქვემოთ ჩამოდის. რა ცუდია ნახაზს რო ვერ ვდებ :( თუ მიხვდით შეკითხვას ამიხსენით გთხოვთ ვიცი რო ცოტა გაუგებრად დავწერე მარა რა ვქნა.  მადლობა წინასწარ
თაროზე 800გ მასის წიგნის დასადებად იგი ჯერ ჰორიზონტალურად გადაადგილეს 2,5მ მანზილზე შემდეგ კი შვეულად ზევით-1,3მ სიმაღლეზე . განსაზღვრეთ სიმძიმის ძალი მუშაობა
რა ძალით მიიზიდავს რკინის ატომის ბირთვი (q= +26e) იმ ელექტრონს, რომლის ორბიტის რადიუსი 2*10-10მ–ია? წინასწარ გიხდით მადლობას.
მცირე ზომის დამუხტული ბურთულა შეახეს ისეთივე დაუმუხტავ ბურთულას და შემდეგ დააშორეს 9 სმ–ით. გამოთვალეთ პირველი ბურთულას საწყისი მუხტი, თუ ბურთულებს შორის განზიდვის ძალაა 2,5*10-4ნ. წინასწარ გიხდით მადლობას.
რა საწყისი სიჩქარე უნდა ჰქონდეს h სიმაღლიდან ვარდნილ ბურთს, რომ იგი 5 მ–ით მაღლა ახტეს?
ჭურჭელში ჩასხმულია წყალი, ზეთი და ვერცხლისწყალი. თითოეულის სიმაღლე 5 სმ–ია. გამოთვალეთ წნევა ფსკერსა და 5,  7,5   და 10მ სიღრმეზე. მადლობას გიხდით წინასწარ.
ელექტრონი მოძრაობს ელექტრულ ველში ძალწირების მიმართულებით. წერტილში, რომლის პოტენციალია 600ვ, ელექტრონის სიჩქარე იყო 1,2*107მ/წმ. განსაზღვრე იმ წერტილის პოტენციალი, რომელშიც ელექტრონის სიჩქარე ნულის ტოლი გახდება.
ელექტრონი მოძრაობს 100ვ/მ დაძაბულობის ერთგვაროვანი ველის ძალწირების მიმართულებით. რა მანძილს გაივლის ელექტრონი გაჩერებამდე, თუ მისი საწყისი სიჩქარეა 2მგმ/წმ? რამდენ ხანს იმოძრავებს ელექტრონი გაჩერებამდე? მადლობას გიხდით წინასწარ.
300ვტ სიმძლავრის ნათურა გაანგარიშებულია 110ვ ძაბვაზე. რა დამატებითი წინაღობა უნდა მივუერთოთ ნათურას 127ვ ძაბვის ქსელში ჩასართველად?
მოცემულ ტემპერატურაზე რომელ აირს ექნება მეტი შინაგანი ენერგია – იდეალურს თუ რეალურს? ჩათვალეთ რომ მოლეკულათა რაოდენობა ერთნაირია. მადლობას გიხდით წინასწარ.
ალუმინის და სპილენძის გამტარებს აქვს ტოლი მასები და ერთნაირი განივკვეთის ფართობები. შეადარე მათი წინაღობები.
ორი ერთნაირი მუხტი ჰაერში ერთმანეთისაგან დაშორებულია 4სმ - ით. თითოეული მუხტის სიდიდე 20მკკ - ია. რა მუშაობა უნდა შესრულდეს, რომ მუხტები ერთმანეთს 2 სმ - ით დაუახლოვდნენ? მადლობას გიხდით წინასწარ.
რამდენი პროცენტით უნდა შეიცვალოს სხეულის საწყისი სიჩქარე დამუხრუჭებისას,რომ აჩქარების 60 % ით გაზრდისას სამუხრუჭე მანძილი ამდენივე პროცენტით შემცირდეს?
10მ/წმ სიჩქარით მოძრავი სხეული თანაბრადშენელებულად გაჩერდა.განსაზღვრეთ სხეულის სიჩქარე შუა გზაზე.                      მადლობა წინასწარ
თუ მერხევი წერტილის ამპლიტუდა 8 სმ–ია, პერიოდი კი 6 წმ, მაშინ წერტილის მაქსიმალური სიჩქარე იქნება..............
თუ მერხევი სხეულის ამპლიტუდა გაიზარდა 3 - ჯერ, მაშინ მისი სრული მექანიკური ენერგია გაიზრდება ..... მადლობას გიხდით წინასწარ.
ნივთიერებების წვის კუთრი სითბოები სად ვნახო ხომ ვერ მეტყვით?
ზამბარაზე დაკიდული 0,2 კგ მასის ტვირთის რხევის სიხშირეა 2ჰც. გამოთვალეთ ზამბარის სიხისტე.