- ჰელიუმის ატომის ბირთვები, რომელსაც ზოგიერთი ნუკლიდი ასხივებს და რომლებიც შედგება ორი პროტონისა და ორი ნეიტრონისგან