– ატომის ბირთვების თავისთავადირადიოაქტიური დაშლისას ალფა-ნაწილაკების გამოსხივების პროცესი.