- ატომის მასა, რომელიც ატომური მასის ერთეულებში არის გამოსახული.