- ატომის ბირთვის შინაგანი ენერგია, რაც დაკავშირებულია ბირთვის შემადგენელი ნუკლონების მოძრაობასა და ურთიერთქმედებასთან. შესაძლებელია ბირთვული ენერგიის მიღება ორი გზით: მძიმე ბირთვების დახლეჩის ბირთვული ჯაჭვური რეაქცია და მსუბუქი ბირთვების სინთეზის თერმობირთვული რეაქცია.