- 1) ბუნებრივი ბირთვული საწვავია - იზოტოპი 235(ურანი-235). 2) მეორადი ბირთვული საწვავია - ბირთვულ რეაქტორში ხელოვნურად მიღებული იზოტოპი 239Pu (პლუტონიუმი-239) და ურანის იზოტოპი 233(ურანი-233).