- ატომური ბირთვების გარდაქმნა, რაც განპირობებულია მათი ელემენტალურ ნაწილაკებთან ან ერთმანეთთან ურთიერთქმედებით. ბირთვული რეაქციები ჩვეულებრივ ხდება მძიმე ატომბირთვების უფრო მსუბუქი ბირთვებით ან ნაწილაკებით ბომბარდირებისას. გამოიყენება ატომის ბირთვის აგებულების შესასწავლად, ბირთვული ენერგიის მისაღებად და რადიოაქტიური იზოტოპების მისარებად.