- ატომების ბირთვებში ნუკლონებს შორის ურთიერთქმედება, რომლებიც (ელექტრულ ძალებთან ერთად) განსაზღვრავენ ბირთვების აგებულებასა და თვისებებს. ვლინდება მხოლოდ 10-15 რიგის მანძილზებზე და ნუკლონების მუხტზე არ არის დამოკიდებული. იხ. ძლიერი ურთიერთქმედება.