დუღილის ტემპერატურაზე დაბალ ტემპერატურაზე სითხის თავისუფალი ზედაპირიდან ორთქლის წარმოქმნის პროცესი.