ერთ-ერთი ძირითადი ფიზიკური მუდმივა, შედის მდგომარეობის განტოლებაში. R=(8,31441±0,00026) ჯ/(მოლი·К). ფიზიკური არსი: ერთი მოლი იდეალური გაზის გაფართოების მუშაობა იზობარულ პროცესში ტემპერატურის 1 К-ით გაზრდისას.