თერმოდინამიკური პროცესის მოდელი, რომლის დროსაც  განხილულ სისტემასა და გარემოს შორის სითბოცვლა არ ხდება. რეალური თერმოდინამიკური პროცესი შეიძლება განხილულ იქნას როგორც ადიაბატური, თუ ის მიმდინარეობს ან თბოიზოლირებულ გარსში, ან ისე სწრაფად, რომ სითბოცვლა ვერ ესწრება.