იდეალური აირების ერთ-ერთი ძირითადი კანონი: სხვადასხვა აირების ტოლ მოცულობებში ერთნაირი ტემპერატურების და წნევების პირობებში ერთნაირი რაოდენობის მოლეკულებია.