ტემპერატურა, რომელიც აბსოლუტური თერმოდინამიკური შკალით იზომება, არ არის დამოკიდებული თერმოდინამიკური ნივთიერების თვისებებზე. აითვლება აბსოლუტური ნულისგან. SI-ში ერთეულია კელვინი (К).