ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ტოლია ჰარში წყლის ორთქლის მასის ფარდობისა მის მოცულობასთან: \(\dpi{100} \rho =\frac{m_{st}}{V}\)პრაქტიკულად ერთეული არის გრ/მ3. ხანდახან აბსოლუტურ ტენიანობაში გულისხმობენ წყლის ორთქლის პარციალურ წნევას. ამ შემთხვევაში მას ზომავენ პასკალებში (პა).