ათვლის ნებისმიერი სისტემა, რომელი აჩქარებულად მოძრაობს  ათვლის რაიმე ინერციული სისტემის მიმართ. იხ. ათვლის სისტემა.