ადიაბატური პროცესი

ადიაბატური პროცესი - პროცესი, რომელიც სითბოცვლის გარეშე მიმდინარეობს (Q=0).

თერმოდინამიკის პირველი კანონის ჩაწერა ადიაბატური პროცესისტის ასეთია ΔU=A, სადაც А - გარე ძალების მუშაობაა.

იდეალური გაზისთვის U=U(T). →  ან გარეშე ზალების მუშაობა მიდის შინაგანი ენერგიის გაზრდაზე, ტემპერატურა იზრდება.  ან აირი ასრულებს მუშაობს საკუთარი სინაგანი ენერგიის შემცირების ხარჯზე (ტემპერატურა მცირდება).

ადიაბატის განტოლება: ,

სადაც сp - სითბოტევადობაა მუდმივი წნევის დროს,

сv - სითბოტევადობაა მუდმივი მოცულობის დროს.

იდეალური ერთატომიანი აირისთვის: 

რადგან  

 

ადიაბატური პროცესი შეიძლება განხორციელდეს ან თბოიზოლირებულ სისტემაში, ან ძალიან სწრაფად (რომ არ მოესწროს სითბოს გადაცემა - აფეთქება).

გამოიყენება თხევადი აირების მისაღებად.

მძლავრი (ბირთვული) აფეთქების ღრუბელი, ღრუბლები