შეკითხვა:

ნივთიერებების წვის კუთრი სითბოები სად ვნახო ხომ ვერ მეტყვით?

პასუხი:

იხ. ბმული ჩვენ საიტზე