შეკითხვა:

გამარჯობათ ბატონო ოლეგ, ნათურა ყველაზე ხშირად რატომ იწვება ანთების დროს? 

პასუხი:

 საუბარია ვარვარის ძაფიან ნათურაზე.  

 მიზეზთა ერთობლიობა:

ჩართვის დიდი თვითინდუქციის დენი--->>> ვარვარის ძაფის მომენტალური გადახურება - გაწყვეტა.

პარალელურად მიმდინარეობს  სწრაფი სითბური გაფართოება, რასაც შესაძლებელია ნათურას გასკდომაც მოყვეს.

და  წარმოების ხარისხი