შეკითხვა:

გამარჯობათ, მაინტერესებს ორი ამოცანა სითბური მოვლენებიდან.

1. 30°C ტემპერატურის რა მასის ფოლადის გადნობას შევძლებთ, თუ 3ტ ქვანახშირს დავწვავთ ღუმელში, რომლის მქკ η=60%-ია?

2. c კუთრი სითბოტევადობის ლითონის ბურთულა h(1) სიმაღლიდან ჩამოვარდა და უფრო ნაკლებ h(2) სიმაღლეე ახტა. განსაზღვრეთ ბურთულის ტემპერატურის ნაზრდი, თუ შინაგან ენერგიად გარდაქმნილი პოტენციური ენერგიის ნახევარი ბურთულის შინაგანი ენერგიის გაზრდაზე დაიხარჯა.

წინასწარ მადლობა.

პასუხი:

1)  ქვანახშირის დაწვისას გამოყოფილი სითბოს 60%  ხმარდება  ჯერ ფოლადის დნობის ტემპერატურამდე მიყვანას და შემდეგ მის სრულიად გადნობას:

0,6qქვmქვ = cm(t - 30) + Lmფ........  აქედან   დათვალე   m = ???

(qქ...cფ...Lფ...  მონაცემები მოიძიე ცხრილებით....)

2)    ( mgh1 - mgh2) / 2 = cm \(\Delta\)t     ენერგეტიკული ბალანსიდან დათვალე        \(\Delta\) = ????

------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე