შეკითხვა:

600გ მასისა და 100C ტემპერატურის წყალს ათბობენ კოლბით სპირტქურაზე, რომლის მქ კოეფიციენტი 35%-ია.. რამდენ ხანში ადუღდება წყალი და მისი რა რაოდენობა აორთქლდება თითოეულ წამში, თუ 1 წუთში 2გ სპირტი იწვია? კოლბის სითბოტევადობაა 10ჯ/K.

პასუხი:

ვთქვათ წყალი  დუღილამდე მივიდა  T  წთ-ის განმავლობაში.  სპირტი  ამ დროს  დაწვისას გამოყოფს სითბოს :  Q1 = Tqm1  ...  (q = .... სპირტის წვის კუთრი სითბო მოიძიე ცხრილებში)....   მისი 35% ხმარდება კოლბისა და წყლის  10o​C-დან   100oC-მდე  გაცხელებას:

0,35Tqm1 = C(100-10) + cm2(100-10)....(c = 4200 ჯ/კგ.კელ)....   აქედან დათვალე -->> 

= ???? წთ.

დუღილისას ტემპერატურა  რჩება მუდმივი 100oC... ანუ სპირტის ყოველ წმ-ში გამოყოფილი სითბო ხმარდება მხოლოდ წყლის ორთქლადქცევას:  (0,35qm1)/60 = r mორთ  ( r = ??? წყლის ორთქლადქცევის კუთრი სითბოც ცხრილებში მოიძიე)   და გამოთვალე ყოველ წმ-ში აორთქლებული წყლის მასა --->>> mორთ = ????

-------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე