შეკითხვა:

ისევ ეს ამოცანა:ჰორიზონტისადმი რა კუთხითაა დახრილი მზის სხივები თუ წყალში ამ სხივების გარდატეხის კუთხეა 600----> ჯერ პირველი რაც მინდა გკითხოთ: n=1.33- ეს იმიტომ რომ ჰაერის გარდატეხის მაჩვენებელი≈1 ხომ?? ვგულისხმობ:  Sin\alpha / Sin\beta =n2/n1 სადაც n1(ჰაერის)=1. და მეორე ... Sin\alpha = n •Sin\beta რომ გამოვთვალე, Sin\alpha=1,15.... და სინუსი 1ზე მეტი ხომ ვერ იქნება და ანუ შეცდომაა ხომ? წიგნში 2ჯერ წერია ეს ამოცანა და ორივეგან პასუხებში წერია რომ დახრის კუთხე 420-ია--->ე.ი. დაცემის კუთხედ უნდა მივიღო 48, Sin48=0,74 :///// პირობის მიხედვით კი Sin\alpha-ს ვიღებთ 1,15,,(რაც მგონი შეუძლებელიცაა) პარასკევამდე იქნება მიპასუხოთ :((

პასუხი:

ართალი ხარ!    ---  პირობაში  შეცდომაა! ......   ჰაერიდან წყალში გადასვლისას გარდატეხის კუთხე 500 -ზე მეტი ვერ იქნება .... 600 -ის ნაცვლად  სავარაუდოდ უნდა ეწეროს  300  და პასუხიც დაემთხვევა.