შეკითხვა:

ძაალიან გთხოვთ დამეხმარეთ : 1. ჰორიზონტისადმი რა კუთხითაა დახრილი მზის სხივები თუ წყალში ამ სხივების გარდატეხის კუთხეა 600. 2. როგორი ოპტიკური ძალის სათვალე მჭირდება თუ 25სმ-ის მაგივრად 50სმ-ზე ვკითხულობ წიგნს კარგად.(+4დპტრ??) მადლობა წინასწარ

პასუხი:

1)    ცნობილია:   n =1.33.....\(\beta\) = 600 .....

----------------------------------------

ჰორიზონტთან დახრის კუთხე -   (90 - \(\alpha\)) = ??

გარდატეხის კანონი:      Sin\(\alpha\) / Sin\(\beta\) = n ....... .   Sin\(\alpha\) = n •Sin\(\beta\)  ...... დაიხმარე ტრიგონომეტრიული ცხრილი... ჩასვი და გამოთვალე .....

2)   (+4დპტრ??)  ------ მართალია, მაგრამ როგორ მიიღე?