შეკითხვა:

ორი, ტოლი სიჩქარით მოძრავი, ერთნაირი ბურთულა ერთმანეთს დაეჯახა 120 გრადუსი კუთხით და შეეწება. საწყისი მექანიკური ენერგიის რა ნაწილი გარდაიქმნა შინაგან ენერგიად?

პასუხი:

 

-------------------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე