შეკითხვა:

მეც დამეხმარეთ რა... . რა სიმაღლეს მიაღწევს 10მ/წმ სიჩქარით ვერტიკალურად ზევით ასროლილი ბურთი. ჰაერის წინააღმდეგობა უგულებელყავით

პასუხი:

ასეთი მარტივი ამოცანები შენ თვითონ უნდა გააკეთო.....  Hmax  = Vo2/ 2g = ...