შეკითხვა:

1) 1მ სიგრძის მათემატიკური ქანქარა წუთში ასრულებს 30რხევას. გამოთვალეთ სიმძიმის ძალის აჩქარება .

2)ზამბარაზე მიბმული ბურთულა ჰარმონიულად ირხევა (ჰორიზონტალურად). გამოთვალეთ აჩქარება წონასწორობის მდგომარეობიდან ბურთულას 4 სმ-ით წანაცვლებისას, თუ მისი მასაა 100 გ, ზამბარის სიხისტე კი 100ნ/მ. 

მადლობა წინასწარ!

პასუხი:

1)   მათემატიკური ქანქარას რხევის პერიოდი გამოითვლება ჰიუგენსის ფორმულით:     T = \(2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\)

თავისმხრივ    ამ პერიოდს(ერთ რხევაზე მონდომებული დრო)  დავადგენთ    იმ იფორმაციის საფუძველზე. რომ  მათემატიკური ქანქარა წუთში ასრულებს 30რხევას -- T = 2 წმ.     ამის შემდეგ კი დამოუკიდებლად დაადგინე  სიმძიმის ძალის აჩქარება g = ???  

2)  a = F/m = kx/m = ...