შეკითხვა:

 

1. თუ დედამიწის ეკვატორულ რადიუსს 6400 კმ-ის სიგრძის ტოლად ჩავთვლით, როგორ უნდა გამოვთვალო, დედამიწის წარმოსახვითი ღერძის გარშემო რა რადიუსის წრეწირებს შემოწერენ 100, 250, 300, 600 და ა.შ. განედთა წერტილები?

2. რას ნიშნავს, რა იგულისხმება 0.06 კმ სიმრუდის რადიუსის რკალში? ვერ ვივხვდი

3. გზის ჰორიზონტალურ ზედაპირზე ველოსიპედის თანაბარი მოძრაობისას მის წინა საბურავზე ხახუნის ძალა რატომ მოქმედებს ველოსიპედის მოძრაობის საპირისპიროდ, უკანა საბურავზე კი მოძრაობის მიმართულებით?             მადლობა 

პასუხი:

1)    rგან = R•Cos\(\alpha\)

2)  0, 06  კმ რადიუსის  წრეწირის (და არა წრის)  ნაწილი  ---- რკალი

3)   იხილე  ბმული