შეკითხვა:

ბატონო ოლეგ რამდენიმე შეკითხვა მაქვს: 1) ავტობუსი და მსუბუქი ავტომბილი მოძრაობენ შემხვედრი მიმართულებით შესაბამისად 40კმ/სთ და 60კმ/სთ სიჩქარეებით. განსაზღვრეთ ავტობუსის მიმართ სიჩქარე და მისი მიმართულება.-სწორი პასუხი იყო ავტობუსის მოძრაობის საპირისპირო მიმართულების 100კმ/სთ სიჩქარე ://(მე კიდე 20კმ/სტ-ს ვფიქრობდი ://)--- საატესტატოზე სიჩქარეთა შეკრება მარტო წრფის გასწვრივ შედის, მაგრამ ვერ ვხვდები რა პრინციპით ხდება :// იქნებ ამიხსნათ(სიჩქარეთა შეკრების წესი როა-სიჩქარე მოძრავი ათვლის სისტემის მიმართ ტოლია სიჩქარეს უძრავი სისტემის მიმართ...........-აი ამით ვეცადე გააზრებას მაგრამ კრახი განვიცადე... დამეხმარეთ რა :(  პ.ს. პრეტესტში 29დან 27 ავიღე(ნორმალურია) ^_^

პასუხი:

1)

სიჩქარე ფარდობითი სიდიდეა და ამიტომ მასზე მსჯელობისას აუცილებლად უნდა იქნას მითითებული - სიჩქარე რის მიმართ?... მაგრამ ამ აუცილებლობას ზოგჯერ  არ ვითვალისწინებთ. მაგ: როდესაც ვამბობთ მოკლე წინადადებას - '' გემის სიჩქარეა 60 კმ/ სთ'' -  ავტომატურად ვგულისხმობთ გემის სიჩქარეს წყლის მიმართ  ..... '' მოტოციკლის სიჩქარეა 100 კმ/სთ'' - ავტომატურად ვგულისხმობთ სიჩქარეს საყრდენის(გზის) მიმართ ... თვითმფრინავის სიჩქარეა  500 კმ/ სთ'' - დიდი ალბათობით იგულისხმება სიჩქარე ჰაერის მიმართ... ამ სიჩქარეებს ხშირად საკუთარ სიჩქარეებსაც უწოდებენ.... მაგრამ რთული პირობის შემთხვევაში უკვე ფრთხილად უნდა ვიყოთ!

2)

სიჩქარეთა შეკრების კლასიკური კანონი:   სხეულის სიჩქარის ვექტორი ათვლის უძრავი სისტემის მიმართ ტოლია  მოძრავი სისტემის მიმართ სხეულის სიჩქარისა  და  მოძრავი სისტემის უძრავი სისტემის მიმართ სიჩქარეთა ვექტორების გეომეტრიული(ვექტორული) ჯამისა..

\(\vec{V}\)   = \(\vec{V}\)1 + \(\vec{V}\)2 

მაგრამ რადგანაც მოძრაობა და უძრაობა(ც) ფარდობითი ცნებებია, ზოგ მოსწავლეს ტვინი ''ემღვრევა"  laugh ამ წესის გააზრებისას... ამიტომ ამ წესს მე განვაზოგადებ და ყოველგვარი მოძრაობა-უძრაობის გარეშე ასე ჩამოვაყალიბებ:

A -ს სიჩქარე  C -ს მიმართ ტოლია  A -ს სიჩქარე  B -ს მიმართ   ვექტორულად დამატებული  B -ს სიჩქარე  C -ს მიმართ :    \(\vec{AC}=\vec{AB} +\vec{BC}\)  

3)  როდესაც გვეკითხებიან  A -ს სიჩქარეს  C -ს მიმართ, პასუხი უნდა გავცეთ  სხეულიდან --- ჩვენი აზრი და გონება წარმოსახვითად უნდა მოვათავსოთ C  სხეულზე და იქიდან ვიმსჯელოთ A -ს   შესახებ -იქიდან დავაკვირდეთ საკვლევ სხეულს ... და ა.შ. ყველა შემთხვევაში.

 

 

----------------------------------

ოლეგი გაბრიაძე

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..........  ფიზიკა - მათემატიკა - ზოგადი უნარები   აბიტურიენტებისათვის